ANUNŢ PUBLIC (al doilea)

 

Denumire titular STÃNESCU ANTON CODRUŢ, localitatea DROBETA TURNU SEVERIN, str. GHEORGHE ŢIŢEICA nr. 39, anunţã elaborarea primei versiuni a planului/programului Elaborare P.U.Z. în scopul: Construire Imobil P+2E – Cabinete medicale la Parter şi Locuinţe colective la Etajele Superioare şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, str. Bãile Romane, nr. 3, zilnic între orele 8.00-16.00.

Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM MH în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

About autor