Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     PETRE ROZALIAN MIHAI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „CONSOLIDARE MAL ŞI AMPLASARE PONTON” propus a fi realizat în judeţul Mehedinţi, municipiul Orşova, str. Valea Cernei, nr. 9, intravilan, NC 53640 U.A.T. Orşova.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi.

About autor