Anunţ public privind decizia etapei de încadrare-titular

   COMUNA BROŞTENI, titular al proiectului “Construire şanturi şi accese la proprietăţi pe drum comunal DC 60 în comuna Broşteni, satul Lupsa de Jos, Judeţul Mehedinţi” anunţă publicul interest asupra luării decizieie apei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Construire şanturi şi accese la proprietăţi pe drum comunal DC 60 în comuna Broşteni, satul Lupsa de Jos, Judeţul Mehedinţi” propus a fi realizat în intravilanul comunei Broşteni, satul Lupsa de Jos, judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de: luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

About autor