Spiritul profesorului Augustin Popescu dãinuie printre noi

În data de 26 noiembrie 2011, o zi frumoasã de toamnã târzie,  familia distinsului profesor Augustin Popescu a avut ideea extraordinarã de a-l comemora la Casa de Culturã orãşeneascã Strehaia, cu o gazdã primitoare în persoana directorului ec. Marcel Pãunescu.

   Trecut la cele veşnice în urmã cu un an, profesorul Augustin Popescu a lãsat în urmã o bogatã operã literarã, zeci de generaţii de elevi pe care i-a pregãtit pentru viatã în domeniul  limbii şi literaturii  române, trei frumoşi copii realizaţi şi urme adânci în credinţa enoriaşilor pe care i-a pãstorit, cuvintele fiind prea sãrace pentru a-l elogia. 

   Participanţi au fost dascãli actuali şi foşti colegi ai profesorului Augustin Popescu, primarul oraşului ing. Sâmion Burcu, directorul sãpţãmânalului “Obiectiv mehedinţean” Teodor Abagiu şi nu în ultimul rând elevi ai Grupului Şcolar Industrial “Matei Basarab” Strehaia îndrumaţi de profesorul Costel Safta.

   Comemorarea a debutat prin alocuţiunea fiului profesorului Augustin Popescu, Octavian Tudor Popescu şi el profesor dar de matematici la Colegiul Economic Timişoara care, plin de emoţii, a evocat personalitatea tatãlui sãu şi a prezentat un fragment dintr-un film unde publicistul Augustin Popescu, cu ceva timp în urmã,  a vorbit în faţa studenţilor de la Facultatea de Filologie a Universitãţii de Vest Timişoara ,unde a evocat personalitãţile  profesorilor  sãi, printre care academicianul Tudor Vianu a ocupat un loc de cinste.

   Decanul de vârstã al participnţilor, profesorul Dumitru Bãdescu a elogiat personalitatea lui Augustin Popescu, fiind prieteni şi colegi de condei, arãtând cã timpul a fost nedrept şi l-a rãpit dintre noi prea devreme, fãrã a-l lãsa  sã-şi termine opera şi aşa destul de vastã.

   Profesoarele Elena Perţ şi Sanda Grigorie, la rândul lor, au elogiat personalitatea şi opera profesorului Augustin Popescu cu care au colaborat foarte bine la revista “Arcade”, copilul de suflet al marelui dispãrut.

   Intervenţia profesorului doctor de religie Ion Mutu Nicolae,  de la Colegiul Tehnic “Decebal” Drobeta Turnu Severin, a fost una pe teme spirituale deoarece cu ani în urmã a colaborat cu profesorul Augustin Popescu, invocându-l pe Sfântul Augustin  unul din cei patru Pãrinţi ai Bisericii Occidentale alãturi de Ambrozie, Ieronim şi Grigore cel Mare şi  care se numãrã printre cei mai importanţi teologi şi filosofi creştini, ale cãrui opere au modificat substanţial gândirea europeanã.

   Directorul casei de Culturã Orãşeneşti Strehaia ec. Marcel Pãunescu a dat citire unui mesaj de suflet din partea profesorului universitar doctor Mihai Gheorghe de la Facultatea de Filologie a Universitãţii Bucureşti.

   Activitatea culturalã a continuat cu douã momente deosebite prin lansare de carte a publiciştilor Dumitru Bãdescu şi Elena Popescu.

   Profesorul Dumitru Bãdescu a lansat Cronici literare, volumul al doilea, dedicat soţiei, profesor Dora Elena Bãdescu, pentru cã i-a fost alãturi ajutându-l şi încurajându-l.

   Dumitru Bãdescu publicistul este “un magician al metaforei, al simbolului şi al motivelor livreşti cu un pregnant timbru propriu, care-i conferã originalitate şi sensibilitate, dar şi dorinţa interpretãrii exhaustive, dublatã de respectul incomesurabil faţã de actul de culturã şi creaţie”, aşa cum aratã profesorul severinean Eleodor Popescu în postfaţa volumului al doilea Cronici Literare.

   Distinsa poetesã Elena Popescu înainte de a recita din volumul Vibraţie sub arcuşuri de toamnã,  care a fost lansat cu aceastã ocazie, a spus o „poveste”,  care are un sâmbure de adevãr, cu o frunzã gãsitã într-un parc şi culmea aceasta mirosea a trandafir deşi nu-i aparţinea, iar la întrebarea de unde are acel miros specific doar trandafirului aceasta a rãspuns cã a fost lângã el sau printre petalele lui, bineînţeles cã audienţa a înţeles tâlcul poveşti cu trandafirul  alb  care era, bineînţeles, soţul Augustin Popescu iar frunza „virusatã de  poezie” a fost chiar dânsa.

   Autorii Dumitru Bãdescu şi Elena Popescu au fost felicitaţi de asistenţã pentru operele lansate prin cuvântãrile profesoarelor Sanda Grigorie şi Elena Perţ, care personal mulţumeşte profesorului Dumitru Bãdescu în mod deosebit pentru cã i-a insuflat dragostea pentru literaturã în timpul liceului, fiindu-i elevã.

   Activitatea culturalã desfãşurtatã la Casa Orãşeneasca de Culturã Strehaia a fost un adevãrat act de culturã motiv pentru care organizatorii meritã felicitãri, iar tinerii participanţi de la Grupul Şcolar Industrial “Matei Basarab” Strehaia au câteva „modele vii” pe care le pot urma.

prof. Vasile Cãlãpareanu

Tags: ,

About autor