ANUNŢ DE PRESĂ

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

Domeniul major de intervenţie: 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”

Titlul proiectului: ”Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia si Bucureşti – Ilfov”

Contract nr: POSDRU/176/3.1/S/150471

 

ANUNŢ DE PRESĂ

FINALIZARE PROIECT „PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE LA NIVELUL REGIUNII SUD – VEST OLTENIA ŞI BUCUREŞTI – ILFOV”

 

All Grants and Funds Solutions SRL în parteneriat cu Allconsulting Group System SRL anunţă finalizarea proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul regiunii Sud – Vest Oltenia şi Bucureşti – Ilfov”- POSDRU/176/3.1/S/150471, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”.

Proiectul mai sus menţionat a avut ca obiectiv general dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale în vederea îmbunătăţirii performanţei şi formării profesionale a unui grup ţintă constituit din minim 400 tineri, prin înfiinţarea a două noi centre de sprijin în iniţierea afacerilor în regiunea Sud-Vest Oltenia şi dezvoltarea a două centre existente în regiunea Bucureşti – Ilfov.

În cadrul proiectului au fost organizate cursuri de formare profesională utile în dezvoltarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirii competitivităţii şi adaptabilităţii potenţialilor antreprenori prin care s-a urmărit consolidarea potenţialului antreprenorial în rândul a aproximativ 400 de tineri. Proiectul s-a derulat în judeţele Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Ilfov şi Bucureşti, având o perioadă de implementare de 10 luni (februarie-decembrie 2015).

Iniţiativele antreprenoriale au fost susţinute prin dezvoltarea schemei de ajutoare şi stimulente în sprijinirea demarării activităţilor unei afaceri prin organizarea şi derularea competiţiei de idei de afaceri “Antreprenoriat – vector în carieră”. Au fost selectate astfel 36 de idei de afaceri care au primit finanţare. 16 planuri de afaceri sunt dezvoltate de tineri cu vârsta 18 – 25 ani înmatriculaţi în învăţământul superior, iar prin înfiinţarea celor 36 de întreprinderi au fost create minim 80 de noi locuri de muncă.

Pentru a acorda asistenţă şi sprijinul necesar dezvoltării unui mediu antreprenorial profesionist şi eficient, au fost dezvoltate 2 centre de sprijin în iniţierea afacerilor în Regiunea Bucureşti – Ilfov şi au fost înfiinţate 2 centre în Regiunea Sud – Vest Oltenia. Aceste centre creează contextul favorabil apariţiei de noi oportunităţi antreprenoriale şi furnizează informaţi utile tinerilor care doresc să îşi deschidă o afacere proprie.

Mai multe informaţii suplimentare legate de implementarea proiectului pot fi solicitate la numărul de telefon 021.315.03.97, precum şi la adresa posdru3.1@all-gfs.ro.

 

Make it happen – de la o idee creatoare la un business tangibil!

www.vectorincariera.ro

Tags: , ,

About autor