FORMAREA CONTINUÃ – PREMISA PROFESIONALIZÃRII CARIEREI DIDACTICE

Profesionalizarea carierei didactice presupune “o redefinire radicalã a naturii competenţelor care se aflã la baza unor practici pedagogice eficace”. Formarea cadrelor didactice reprezintã o prioritate a politicilor educaţionale din ţara noastrã şi este organic conectatã componentelor reformei sistemului de învãţãmânt. Resursa umanã bine pregãtitã şi calificatã reprezintã un vector de dezvoltare la nivelul întregii societãţi.
Joi, 19 noiembrie 2015, în incinta Casei Corpului Didactic Mehedinţi s-a desfãşurat simpozionul judeţean “Formarea continuã – premisa profesionalizãrii carierei didactice”.
Au fost prezentate lucrãri ale cadrelor didactice mehedinţene. Simpozionul a fost structurat pe trei secţiuni:
- Standarde de calitate în formarea personalului didactic;
- Noi tendinţe în proiectarea şi dezvoltarea curricularã;
- Cercetarea cantitativã şi calitativã în câmpul educaţional
Cuvintele cheie ale acestui eveniment au fost: învãţãmânt preuniversitar, şcoalã, educaţie, formare continuã, dezvoltare profesionalã, mentor, mentorat educaţional, standard ocupaţional, rol, competenţe, strategie, cariera didacticã, profesionalism, performanţã.
Formarea profesionalã a cadrelor didactice este un domeniu de mare interes în politicile educaţionale actuale. Competitivitatea resurselor umane reprezintã un domeniu prioritar de intervenţie în contextul eforturilor ţãrilor europene de a contracara efectele crizei economice mondiale. Procesul de formare iniţialã a cadrelor didactice a fost îndelung supus studiului şi cercetãrii şi se regãseşte în toate documentele de politicã educaţionalã. România s-a aliniat cerinţelor europene şi obiectivelor pe termen lung de a forma resursã umanã profesionistã, înalt calificatã şi adaptabilã schimbãrii, de îmbunãtãţire a sistemului educaţional şi de promovare a educaţiei pe tot parcursul vieţii.
Strategiile actuale ale politicilor educaţionale privind profesionalizarea pentru cariera didacticã sunt în concordanţã cu “pluralismul şi concurenţa pragmaticã din ştiinţele educaţiei” şi potenţeazã construcţia solidã a carierei didactice.
În contextul cunoaşterii nevoilor de formare continuã a cadrelor didactice şi a impactului programelor de dezvoltare profesionalã prin activitãţi de mentorat, derulate în ţara noastrã, motivaţia organizãrii acestui simpozion a fost susţinutã de urmãtoarele argumente: absenţa unor studii asupra rolului formãrii continue a cadrelor didactice prin activitãţi de mentorat în profesionalizarea carierei didactice şi lipsa unei legislaţii actualizate şi unitare la nivel naţional privind profilul de competenţe al mentorului de dezvoltare profesionalã.
Profesor- metodist, Mãdãlina Bobleanţã

Tags:

About autor