”O nouă şansă în cariera ta!”

Data publicării: Noiembrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia SCIENTIA NEMUS, în parteneriat cu Asociaţia NEW VISION XXI On Long Life Learning şi S.C. PSIHO-EXPERT S.R.L., derulează proiectul POSDRU/130/5.1/G/126253, cu titlul ”O nouă şansă în cariera ta!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Proiectul “O nouă şansă în cariera ta!” se apropie de final. Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea de abilităţi socio-profesionale pentru 460 de şomeri, dintre care 105 şomeri de lungă durată, prin măsuri integrate de stimulare a ocupării, în scopul atragerii şi menţinerii pe piaţa forţei de muncă a cât mai multor persoane şi creşterii ratei de ocupare la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.
În vederea atingerii acestui obiectiv, partenerii şi-au propus îndeplinirea următoarelor obiective specifice:
1. Informarea a 460 de şomeri cu privire la evoluţia, dinamica şi cerinţele pieţei muncii din regiunea Dud-Vest Oltenia şi creşterea capacităţii acestora de ocupare, prin participarea la programe de informare, consiliere si orientare profesionala.
2. Creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale pentru cel puţin 420 de şomeri, prin participarea la programe de formare profesională continua pentru iniţiere în competenţe de comunicare în limba engleză şi competenţe IT.
3. Creşterea motivaţiei grupului ţintă pentru (re)integrarea pe piaţa muncii şi facilitarea ocupării unui loc de muncă pentru cel puţin 55 de şomeri din grupul ţintă.
4. Creşterea vizibilităţii operaţiunilor finanţate prin proiect şi conştientizarea importanţei asistenţei financiare acordate din fonduri europene, prin măsuri de informare, publicitate şi diseminare.
5. Asigurarea unui management riguros al proiectului şi unei buni gestiuni financiare a fondurilor europene, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi regulile de implementare POSDRU.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Asociaţia Scientia Nemus
Responsabil informare şi publicitate – Irina Spînu
irina.spinu@scientianemus.org

About autor