Proiectul “Sustenabilitate în mediul rural prin investiţia în resurse umane!” a ajuns la final

COMUNICAT DE PRESĂ
Proiect POSDRU/135/5.2/S/129247

Proiectul “Sustenabilitate în mediul rural prin investiţia în resurse umane!” a ajuns la final

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi anunţă închiderea proiectului “Sustenabilitate în mediul rural prin investiţia în resurse umane!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Proiectul s-a implementat pe o perioadă de 20 luni, în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare, lnovaţie, Cultură şi Antreprenoriat (ADICA) Modelu, judeţul Călăraşi, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor (CRFPA) Călăraşi, Asociaţia de Dezvoltare “EQ” Bucureşti, Camera de Comerţ lndustrie şi Agricultură (CCIA) Mehedinţi, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Giurgiu, S.C Servel S.R.L Slobozia şi SC Nova Force Technic SRL Giurgiu.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat îmbunătăţirea şanselor de ocupare pentru 1121 de şomeri, persoane inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, din mediul rural al regiunilor Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia şi Sud Vest, prin participarea acestora la programe integrate de consiliere, informare, mediere.
Conferinţele de închidere a proiectului se vor organiza în zilele de 24, 25 şi 26 noiembrie 2015, în judeţele Ialomiţa, Bucureşti-Ilfov şi, respectiv, în judeţul Călăraşi.
Proiectul a urmărit implementarea unor activităţi care să conducă la îmbunătăţirea capacităţii de ocupare şi adaptare, flexibile la noile cerinţe ale pieţei, în vederea reducerii şomajului, în special în rândul tinerilor şi şomerilor de lungă durată din mediul rural, cât şi al menţinerii active a forţei de muncă disponibile din regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia şi Sud Vest.
În cadrul conferinţelor finale vor fi prezentate activităţile proiectului, cu evidenţierea rezultatelor obţinute, a beneficiilor aduse de către acesta în rândul grupului ţintă.
Proiectul se înscrie pe Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2: „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” şi are valoarea totală de 14.407.786,25 lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 12.382.051,50 lei, iar contribuţia eligibilă a beneficiarului reprezintă 2.025.734,75 lei.
Persoană de contact:
Mariana VASILE
Coordonator de Parteneriat
AJOFM Călăraşi
Telefon/Fax: 0242.316542, 0242.331693
E-mail: ajofm@cl.anofm.ro, lider1mariana@gmail.com
Director Executiv, Nicolae CHIRANA
Responsabil promovare, Simona Donciu

About autor