„Proiect Pro activ pe o piaţă a muncii inclusivă, flexibilă şi modernă!”

Proiect: „Proiect Pro activ pe o piață a muncii inclusivă, flexibilă și modernă!”

COMUNICAT DE PRESĂ

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MEHEDINŢI (partener 3), organizează în data de 12 noiembrie 2015 conferinţa regională de închidere a proiectului ,,Pro activ pe o piata a muncii inclusiva, flexibila si moderna!”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 în cadrul Axei prioritare 5, Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1. “Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.
Conferinta de închidere va avea loc în data de 12 noiembrie 2015, începând cu ora 10.00, la Pensiunea Clipa, B-dul Revoluţiei, nr. 2E, Drobeta Turnu Severin, MEHEDINŢI.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate atat informaţii cu privire la activităţile proiectului şi rezultatele obţinute în urma implementării acestuia în toate regiunile vizate, cat si date despre grupul tinta care a beneficiat de programele integrate puse la dispoziţie de către CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MEHEDINŢI (partener 3) si care este este format din 130 persoane, dupa cum urmează:
 persoane inactive – 13 persoane;
 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă – 14 persoane;
 șomeri tineri (16-24 ani) – 12 persoane;
 șomeri de lungă durată tineri (16-24) > 6 luni – 53 persoane;
 șomeri de lungă durată adulţi (25-64) > 12 luni – 37 persoane;
 persoane care au parăsit timpuriu școala cu varsta minimă 16 ani – 1 persoană.

Proiectul este implementat de AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ GIURGIU în calitate de beneficiar, în parteneriat cu FUNDAŢIA ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE-FILIALA CĂLĂRAŞI (partener 1), CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ GIURGIU, CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MEHEDINŢI (partener 3), CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ IALOMIŢA (partener 4) și NOVA FORCE TECHNIC S.R.L. (partener 5).

Obiectivul general al proiectului este creșterea șanselor de ocupare pentru 1040 șomeri, persoane inactive, aflate în cautarea unui loc de munca, din regiunele Sud Muntenia si Sud Vest, prin participarea acestora la programe integrate de informare, mediere, formare profesională, consiliere în vederea iniţierii unei afaceri, participarea la bursa locurilor de muncă și la job-cluburi în scopul asigurării de oportunităţi sporite pentru participarea în viitor a acestora pe piaţa muncii.

Date contact:
CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MEHEDINŢI
Adresa: str. Smârdan, nr. 29, Drobeta Turnu Severin, județ Mehedinți
Tel. 0252/310280, e-mail: secretariat@cciamh.ro
Persoana de contact – Tudorescu Mirela Loredana-Coordonator monitorizare activități P3
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ GIURGIU
Telefon: 0246-230613, Website: www.giurgiu.anofm.ro, E-mail: giurgiu@ajofm.anofm.ro

Tags: ,

About autor