Inaugurarea Centrului de Vizitare al Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei

COMUNICAT DE PRESĂ

Inaugurarea Centrului de Vizitare al Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei

RNP-ROMSILVA – Administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei R.A., în calitate de beneficiar al proiectului „ Managementul conservării biodiversităţii în Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei, ca sit NATURA 2000”, inaugurează Centrul de Vizitare al Parcului National Domogled-Valea Cernei, joi 19 noiembrie 2015, începând cu ora 10.00. Centrul de Vizitare este localizat în Băile-Herculane, str. Uzinei, nr.3, judeţul Caraş-Severin.
Centrul de Vizitare a fost realizat în cadrul proiectului „Managementul conservării biodiversităţii în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei, ca sit NATURA 2000”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi Reţelei NATURA 2000.
Scopul proiectului este îmbunătăţirea conservării biodiversităţii şi a patrimoniului natural al sitului NATURA 2000 RO SCI 0069 şi RO SPA 0035 Domogled – Valea Cernei prin elaborarea planului de management, construire centru de vizitare, conştientizarea populaţiei şi creşterea capacităţii instituţionale a administratorului ariei vizate de proiect.
Centrul de Vizitare dispune de spaţii expoziţionale, 6 machete a unor peşteri importante din aria protejată – “Lumea adâncurilor”, sală de conferinţă, un spaţiu destinat jocurilor interactive şi spaţii administrative.
Acesta va avea un rol foarte important în promovarea obiectivelor de management ale Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei şi pentru conştientizarea în rândul publicului larg a măsurilor de conservare a habitatelor în contextul gestionării durabile a resurselor naturale. Existenţa Centrului de Vizitare constituie un mijloc sigur de informare, conştientizare şi educaţie continuă a tuturor grupurilor de interes.
Persoane de contact: Kurta Andrea – specialist în domeniul educaţiei ecologice, tel. 0748127421 şi Chivu Gabriela – manager de proiect, tel. 0744437538.

Tags:

About autor