STIMUL pentru educaţie

În perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2015, în localitatea Bãile Herculane s-au desfãşurat activitãţile specifice conferinţei de lansare şi seminarului pentru educaţie non-formalã din cadrul activitãţii A3. Orientare, consiliere şi asistenţã educaţionalã pentru prevenirea pãrãsirii timpurii a şcolii din cadrul proiectului POSDRU/188/2.2/S/155742 cu titlul „Abordare inovativã şi pachet de resurse suport pentru stimularea participãrii la educaţie”(STIMUL), proiect derulat de cãtre Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu şi ONG –ul Asociaţia Transformational Leadership.
Activitãţile au urmãrit prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar, îmbunãtãţirea calitãţii educaţiei, a diminuãrii abandonului si absenteismului, a creşterii motivaţiei şcolare, consiliere şi asistenţã educaţionalã pentru prevenirea pãrãsirii timpurii a şcolii, fiind desfãşurate pe douã paliere: elevii şi pãrinţii acestora.
Au fost desfãşurate activitãţi de dezvoltare a competenţelor de comunicare intra şi interpersonalã, a comportamentelor de asumare de sarcini în scopul prevenirii pãrãsirii timpurii a şcolii pentru 55 de elevi din grupul ţintã al proiectului. Dintre metodele folosite de cãtre consilierii preventivi enumerãm: asumarea de roluri diferite stilului de viaţã, învãţarea prin experienţã, jocul didactic, consilierea de grup.
De asemenea, consilierii preventivi au desfãşurat activitãţi de orientare, consiliere şi asistenţã educaţionalã pentru un numãr de 33 pãrinţi selectaţi şi înregistraţi în grupul ţintã al proiectului, în vederea creşterii calitãţii intervenţiilor integrate preventive pentru conştientizarea şi valorificarea beneficiilor parcursului educaţional, în vederea diminuãrii fenomenului de pãrãsire timpurie a şcolii şi a abandonului şcolar.
Beneficiarul proiectului a asigurat un cadru organizat, formal şi nonformal de derulare a activitãţilor educaţionale proprii, pentru informarea şi consilierea pãrinţilor, acesta fiind un element important al dezvoltãrii calitãţii serviciilor oferite în prevenirea abandonului scolar.
Programul a oferit: sesiuni de informare pentru pãrinţi-principalii parteneri în procesul instructiv-educativ, pe teme de interes din domeniul educaţional şi servicii de consiliere educaţionalã cu rol de suport de care aceştia au nevoie în scopul îmbunãtãţirii relaţiei parinţi-copii-profesori. Aceste servicii vor fi promovate atât pe parcursul derulãrii proiectului, dar şi ulterior, prin activitãţile de concepere ghiduri pentru activitãţi bazate pe nevoile copiilor, pe ritmul propriu fiecarui copil, activitãţi ce promoveazã colaborarea şi progresul educaţional la nivelul unitãţilor şcolare.

Prof. Monica Iuliana Ponea, Expert informare şi publicitate

Tags:

About autor