“Implementarea la nivelul judeţului Mehedinţi a sistemelor integrate de e-tax, e-payment şi e-guvernare, precum şi a asigurãrii conexiunilor la broadband”

Obiectivul principal al proiectului este realizarea unui sistem informatic integrat destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea de servicii de dezvoltare şi implementare a unor soluţii software specifice activitãţilor derulate de cãtre unitãţile administrativ teritoriale.
Scopul realizãrii acestui sistem informatic integrat este de a facilita administrarea mai eficientã a resurselor agricole, prin consolidarea şi gestionarea agregatã la nivel judeţean, precum şi de a crea o punte informaţionalã între instituţiile publice la nivel naţional.
Prin integrarea la nivel de judeţ a unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic şi asigurarea interoperabilitãţii între instituţii, se construieşte un ansamblu de servicii publice online, ce va contribui la dezvoltarea regionalã sustenabilã şi la creşterea productivitãţii atât la nivelul instituţiilor publice, cât şi la nivelul sectorului privat.
Grupul ţintã este reprezentat de funcţionarii publici din cele 16 UAT-uri partenere, cetãţeni şi firme din judeţul Mehedinţi
Rezultatele obţinute în urma implementãrii activitãţilor proiectului sunt:
1. Un sistem informatic integrat e-guvernare implementat în 16 UAT-uri din judeţul Mehedinţi, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, precum şi unor soluţii informatice specifice administraţiilor publice locale, respectiv soluţii software GIS, Portal, Managementul documentelor – Registratura, Taxe şi impozite, Platã electronicã, Evaluarea eficienţei proiectelor.
Acest sistem informatic este compatibil cu sistemele altor institutii publice prin abordarea unor standarde de interoperabilitate între primãrii, consilii judeţene, Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, Ministerul Finanţelor Publice şi Oficiul Naţional al Registrul Comerţului.
2. Fiecare din cele 15 unitãţi administrativ teritoriale şi Consiliul Judeţean Mehedinţi are instalatã câte o staţie de lucru pe care ruleazã cele 7 module componente ale sistemului informatic şi are asiguratã conexiunea la internet broadband.
3. Consiliul Judeţean Mehedinţi dispune de echipamente hardware de tip server, reţea şi pentru conectarea la infrastructura broadband necesare funcţionãrii adecvate a sistemului informatic integrat.
4. 93 de funcţionari publici şi angajaţi din cele 16 UAT au fost instruiţi în utilizarea aplicaţiilor componente ale sistemului informatic integrat.

Tags: ,

About autor