Pe ultima sutã de metri, Primãria Turnu Severin a semnat contractul cu RAAN pentru termoficare

Consiliul Local Turnu Severin a aprobat, luni, contractul de asociere cu RAAN pentru furnizarea agentului termic în aceastã iarnã. Severinenii mai trebuie sã aştepte însã cel puţin o sãptãmânã pânã când vor primi cãldurã în locuinţe.
Consilierii locali, întruniţi într-o şedinţã extraordinarã, au votat luni varianta finalã a contractului de asociere în participaţie dintre Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin, prin Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termicã, şi RAAN Sucursala Romag Termo, pentru asigurarea producerii, transportului, distribuţiei energiei termice şi apei calde menajere pentru perioada 01.11.2015 – 31.08.2016.
În baza acestui contract, Termocentrala contribuie cu instalaţiile care participã la producerea de energie electricã şi termicã, reţelele pentru transport şi distribuţia energiei termice, 8 puncte termice aparţinând RAAN, reţeaua primarã (magistrala aflatã în proprietatea RAAN), activitatea de producere şi vânzare a energiei electrice şi activitatea de producere, transport şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat. Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin, prin Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termicã (SPAET) contribuie cu construcţiile şi instalaţiile aferente reţelei de distribuţie secundare din municipiul Drobeta Turnu Severin, activitãţile de distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat.
Acest contract de asociere urmeazã sã fie aprobat de Adunarea Creditorilor a RAAN, regie aflatã în insolvenţã. La întrebarea consilierilor locali privind data când va începe furnizarea agentului termic în Turnu Severin, primarul Gherghe a declarat cã cel mai probabil în a doua jumãtate a sãptãmânii viitoare.

About autor