Consiliul Local Orşova a fost reconstituit cu supleanţi

Dupã o încercare eşuatã de constituire a Consiliului Local Orşova cu consilieri supleanţi, iatã cã sãptãmâna trecutã s-a întrunit cvorumul necesar şi, în sfârşit, administraţia publicã orşoveanã face un pas spre normalitate. O primã şedinţã de constituire a Consiliului Local Orşova a avut loc în data de 20 octombrie, dar fiindcã nu s-a întrunit numãrul necesar de membri supleanţi pentru ca noul consiliu local sã intre în legalitate şi anume jumãtate plus unu, fiind prezenţi doar 6 supleanţi, o nouã şedinţã de reconstituire a Consiliului Local Orşova a avut loc vineri 23 octombrie de la ora 10. Ordinea de zi a şedinţei a fost urmãtoarea: alegerea comisiei de validare, validarea mandatelor consilierilor supleanţi aleşi, depunerea jurãmântului de cãtre consilieri supleanţi şi declararea Consiliului Local legal reconstituit, alegerea preşedintelui de şedinţã a Consiliului Local constituit. Pentru a fi legal constiuit la şedinţã trebuiau sã fie prezenţi cel puţin jumãtate plus unu din numãrul total al supleanţilor din Consiliul Local. Au fost prezenţi, la şedinţa de vineri, 16 consilieri supleanţi, care au depus jurãmântul. Este vorba de Bãlãnescu Rodica Delia, Biovescu Titica, Cãiniceanu Ion, Cunicel Bogdan Dorinel, Florea Constantin, Ghebaurã Mihai, Isac Constantin Sorinel, Jianu Florea, Lungu Nicolae, Minulescu Aurelian, Piţigã Elena, Plic Rodica, Stan Stelicã, Şelaru Melania, Sofican Dorin şi Turcu Emil. Oraşul Orşova, localitate cu rang de municipiu, a rãmas fãrã Consiliu Local, prin hotãrârea pronunţatã în data de 3 septembrie de magistraţii Curţii de Apel Craiova. Prefectul judeţului Mehedinţi, Nicolae Drãghiea, este cel care a intentat proces în data de 20 iunie 2014 împotriva Consiliul Local pe motiv cã nu se mai întrunise timp de cinci luni consecutiv, ianuarie, februarie, martie, aprilie şi mai. Tribunalul Mehedinţi s-a pronunţat în data de 11 februarie şi a admis cererea formulatã de reclamant. Consiliul Local al municipiului Orşova a fãcut recurs, iar Curtea de Apel s-a pronunţat în acest dosar, în sensul cã a respins recursul, ceea ce înseamnã cã începând cu data de 3 septembrie Consiliul Local Orşova este dizolvat.

Tags: ,

About autor