”O nouă şansă în cariera ta!” – COMUNICAT DE PRESĂ

Data publicării: Octombrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia SCIENTIA NEMUS, în parteneriat cu Asociaţia NEW VISION XXI On Long Life Learning şi S.C. PSIHO-EXPERT S.R.L., derulează proiectul POSDRU/130/5.1/G/126253, cu titlul ”O nouă şansă în cariera ta!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Asociaţia Scientia Nemus anunţă că înscrierea persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă în grupul ţintă al proiectului s-a încheiat. Până în prezent 474 şomeri şi-au manifestat intenţia de a participa la activităţile derulate în cadrul proiectului.
Parcursul membrilor grupului ţintă în proiect a constat în:
 Informare şi consiliere profesională
În cadrul acestei activităţi membrii grupului ţintă dobândesc cunoştiinţe în ceea ce priveşte piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor, tipul de personalitate şi aptitudinile profesionale ale fiecăruia; parcurg programe de consiliere destinate redobândirii îincrederii în forţele proprii şi beneficiază de servicii de consiliere şi orientare individualizate în vederea stabilirii traseului profesional. De asemenea, membrii grupului ţintă sunt instruiţi în vederea prezentării la interviuri şi sunt asistaţi în completarea unui CV European.
 Participarea la programe de formare profesională continuă
Participanţii vor urma cursuri de iniţiere în competenţe informatice şi competenţe de comunicare în limba engleză. Fiecare participant parcuge 100 de ore de instruire teoretică şi practică pentru cele doua tipuri de competenţe şi norme SSM. La final, în urma susţinerii examenelor de absolvire se eliberează certificatele de absolvire însoţite de suplimentele descriptive şi se acordă subvenţia.
 Activităţi care sprijină căutarea unui loc de muncă
În cadrul acestei activităţi participanţii beneficiază de asistenţă în vederea accesării de portaluri web specializate pentru publicarea locurilor de muncă; crearea de conturi de utilizator şi postarea de CV-uri şi scrisori de intenţie pe portaluri specializate; facilitarea participării la burse de locuri de muncă; asistarea pentru implementarea planurilor individuale de acţiune privind cariera profesională.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Asociaţia Scientia Nemus
Responsabil informare şi publicitate – Irina Spînu
irina.spinu@scientianemus.org

About autor