13 octombrie – Ziua Naţionalã a Educaţiei în Penitenciare

„Învaţã şi citeşte nu pentru a contrazice, nici pentru a crede, ci pentru a cântãri şi a lua în considerare” Francis Bacon (1561 – 1626
Marţi, la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin a avut loc o activitate destinata celebrãrii Zilei Educaţiei în Penitenciare. Astfel, la ora 12.00, reprezentanţii Serviciului Educaţie din unitatea noastra au primit în vizitã 10 elevi ai Liceului Ştefan Odobleja din localitate, însoţiţi de personalul didactic, în baza acordului de colaborare încheiat, în vederea experimentãrii unei zile în detenţie şi participarea la o dezbatere cu deţinuţii din categoria tineri, având ca temã delincvenţa juvenilã .
Educaţia este un factor important al formãrii individului, deoarece permite evoluţia armonioasã a personalitãţii umane din punct de vedere spiritual, moral, social, cultural şi economic, fiecare om educat adãugând un plus de valoare societãţii.
Începând cu anul 1994, Ziua Internaţionalã a Educaţiei este celebratã în întreaga lume, anual, la data de 5 octombrie, pentru a aminti importanţa rolului educaţie pentru o societate sãnãtoasã.
În lumina acestei celebrãri, în anul 2014, a fost desemnatã ziua de 13 octombrie, ca Ziua Naţionalã a Educaţiei în Penitenciare, subliniind astfel importanţa funcţiei educative a instituţiilor de detenţie şi esenţa intervenţiei recuperative, organizate şi derulate cu persoanele care executã sancţiuni privative de libertate.
Pornind de la valorizarea actului educaţional, dar înţelegând şi importanţa activitãţilor de prevenire a infracţionalitãţii, în special a celei juvenile, proiectul actual vizeazã pe de o parte îmbunãtãţirea percepţiei comunitãţii cu privire la instituţia penitenciarã, iar pe de altã parte, valorificarea experienţei de viaţã a deţinuţilor, în conştientizarea de cãtre elevi, a efectelor negative pe care le are încarcerarea asupra individului uman, precum şi a importanţei respectãrii regulilor şi a legilor comunitãţii în care trãiesc.
Cointeresarea şi parteneriatul instituţional pe care le presupun acest demers (unitãţi de detenţie, şcoli, licee etc.) asigurã o intervenţie din perspective multiple, presupunând atât asimilarea unor informaţii despre mediul penitenciar, cât şi experienţe directe, individuale, ale participanţilor.
Interacţiunea cu persoanele care executã pedepse privative de liberate şi mãrturia experienţei acestora, pot condiţiona asumarea şi învãţarea unor atitudini şi comportamente dezirabile social şi respingerea celor cu consecinţe negative.
Prin încurajarea reflecţiilor asupra identificãrii cu atitudini şi comportamente deviante sau delincvente se doreşte stimularea dezvoltãrii gândirii critice şi prospective, procese ce vor fi consolidate pe parcursul întregului proiect.
subcomisar Alina Savescu,
Purtator de cuvant al Penitenciarului Drobeta Turnu Severin

About autor