ARC PESTE TIMP

În data de 1 octombrie 2015, Casa Corpului Didactic Mehedinţi a organizat activitatea ARC PESTE TIMP, ca omagiu adus dascãlilor pensionari şi ca sustenabilitate a proiectului MODEL DE CONSILIERE CENTRAT PE CONSILIEREA ŞI EDUCAREA CARIEREI ELEVILOR .
Acţiunea a debutat cu festivitatea de deschidere prin discursul d-nei director Veronica Simona Nicolae. A urmat un program artistic susţinut de elevii Liceului de Arte „I. Şt. Paulian”, coordonaţi de d-na prof. Ilina Ana-Maria. Aceştia au fãcut trecerea pe aripile muzicii clasice spre poezie. Invitatul Casei Corpului Didactic Mehedinţi, scriitorul Florian Copcea a prezentat ultima sa carte ARIPI ŞI ÎNTRE ARIPI BORGERS. Poezia d-lui Florian Copcea ne-a certificat ideea cã TIMPUL învaţã singur uitarea, la fel cum versul învaţã singur scrisul. Dar în cazul acţiunii ARC PESTE TIMP, echipa C.C.D. Mehedinţi şi-a permis sã-l “contrazicã” pe poet, dat fiind faptul cã invitaţii de onoare la acest eveniment au fost colegii noştri care şi-au încheiat cariera didacticã, modelele noastre de odinioarã, care au rãspuns într-un glas PREZENT – alãturându-se nouã şi participând activ pe toatã perioada desfãşurãrii evenimentului.
Dintre ei amintim pe d-nul profesor Fritea Eugen, care ne-a delectat cu versurile şi epigramele sale, d-nul prof. Petru Iovescu, care alãturi de colegele mai tinere prof. Medana Veselu şi prof. Cornelia Doinea au prezentat modelul de consiliere în carierã folosit pe cicluri de învãţãmânt.
În acelaşi contex, d-nul Vasile Deac – director executiv al Asociaţei A.R.C.S.- a contribuit la atingerea unuia din obiectivele acţiunii despre care facem vorbire, prin faptul cã a grupat participanţii în trei categorii de vârstã, dând startul dezbaterilor pe tema Profesorii de ieri, versus profesorii de azi. Grupa de “formabili” a demonstrat cã cele trei generaţii au ca numitor comun dorinţa pentru calitate în educaţie.
Surpriza pentru invitaţii noştri a constat în faptul cã la finalul acţiunii, acestora li s-au înmânat diplome de excelenţã, iar elevii de la Liceului de Arte „I. Şt. Paulian”, sub îndrumarea d-lui profesor Florin Vâlceanu, le-au oferit seniorilor portrete desenate pe parcursul derulãrii acţiunii.
Profesor-metodist
Mãdãlina-Loredana Bobleanţã

Tags:

About autor