„Atribuire contract furnizare echipamente specifice situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia – Autofreze de zăpadă”

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud – Vest Oltenia”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3, conform contractului de finanţare semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (Autoritate de Management POR). La nivel regional Programul Operaţional Regional este gestionat de Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia.
Valoarea totală a proiectului este de 6.339.199,99 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 5.244.244,99 lei, iar valoarea eligibila nerambursabila din bugetul naţional este de 802.061,00 lei. La acestea se adaugă contribuţia Beneficiarului în valoare de 123.394,00 lei, valoarea neeligibilă de 169.500 lei.
În data de 10.09.2015 a fost semnat contractul de furnizare pentru trei autofreze de zăpadă, având o valoare de 2.721.600,00 lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 653.184,00 lei.
Cele trei autofreze de zăpadă vor fi repartizate județelor Dolj, Olt și Vâlcea.
Persoana de contact A.D.I. SV Oltenia:
Doamna Ileana Măjină – Şef UIP – Manager de proiect, Tel: 0251.408.205 / Fax: 0251.408.245 / e-mail: ileanamajina@cjdolj.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

About autor