“PLATFORMA MOODLE – RESURSÃ OPEN BLENDED LEARNING EFICIENTÃ ÎN MANAGEMENTUL CLASEI ŞI AL ŞCOLII”

Într-o lume în care, de cele mai multe ori, tehnologia o ia cu mult înaintea capacitãţii noastre de adaptare, e necesar ca profesorii sã deţinã minime competenţe digitale pentru a dovedi cã pot face faţã lumii postmoderne.
Tot mai mulţi profesori remarcã dezinteresul elevilor faţã de activitãţile tradiţionale desfãşurate în timpul orelor de curs. Aceastã atitudine a elevilor se transformã rapid dacã le oferim prilejul de a învãţa cu ajutorul unor instrumente familiare lor încã din fragedã copilãrie, instrumente de care sunt pasionaţi, şi anume: calculatorul şi Internetul. Este evident faptul cã nu orice activitate în faţa calculatorului este însoţitã de o învãţare eficientã, la fel cum existã multe activitãţi de învãţare care nu necesitã prezenţa calculatorului. Totuşi, una din cele mai eficiente cãi de a motiva elevii în procesul de învãţare este transformarea mediului în care învaţã într-unul familiar lor, prin utilizarea calculatorului şi a Internetului. Pe lângã calculator este necesar şi un software corespunzãtor care sã sprijine învãţarea, precum şi o conexiune la Internet. Existã o multitudine de pachete software pentru instruire electronicã gratuite sau nu, ca de exemplu: Blackboard Learning System, Desire2Learn, Dokeos, eCollege, JoomlaLMS, Learn.com, Meridian KSI, Moodle, Sakai Project, SharePointLMS, Thinking Cap şi TotalLMS. Dintre toate acestea am ales platforma Moodle, principalele ei calitãţi fiind: gratuitatea (Platformã e-Learning de tip Open Resource), complexitatea (faciliteazã activitãţi online de predare-învãţare-evaluare de tip Blended Learning prin intermediul resurselor mixte, fizice şi virtuale, tradiţionale (faţã în faţã) şi online, la distanţã), uşurinţa în utilizare în comparaţie cu alte LMS-uri (Learning Management Systems). Dacã la asta adãugãm faptul cã existã o comunitate foarte mare care ne poate sprijini în procesul de predare-învãţare-evaluare, avem suficiente argumente pentru a profunda integrarea Moodle în procesul didactic. Platforma Moodle oferã profesorilor posibilitatea de a ţine pasul cu şcoala postmodernã, de a oferi elevilor educaţie de calitate şi motivantã; este o fereastrã deschisã spre comunicare, colaborare şi învãţare reciprocã, spre învãţãmânt de calitate.
Acest program de formare a fost structurat în urmaparticipãrii a 5 formatori CCD Mehedinţi (Tatomir Simona, Rãbonu Carmen, Cristea Melania Voichiţa, Doinea Loredana, Guinã Claudia-Gabriela) la stagiul de formare profesionalã “Using E-learning in the classroom”, organizat de ITC – International TEFL Certificate – Institution for in-service teacher training din Cehia la Praga, în cadrul proiectului Casei Corpului Didactic Mehedinţi, “Formatori Open Blended Learning de competente cheie validate în mobilitãţi transnaţionale” – proiect dezvoltat în cadrul Programului Erasmus+ – KA1 – Mobilitãţi pentru personalul din educaţia adulţilor.
Acest program de formare face parte dintr-un “Kit de instrumente Open Blended Learning utile în proiectele europene şi internaţionale” structurat pe IV module astfel:
Modulul I: Programul de formare “Benchmarking pentru performanţã în educaţie”
Modulul II: Programul de formare “Platforma Moodle – resursã Open Blended Learning eficientã în managementul clasei şi al şcolii”
Modulul III: Programul de formare “Resurse Educaţionale Open – Integrarea web 2.0 în educaţie. Tranziţia la web 3.0.”.
Modulul IV: Programul de formare „Candidaturi Erasmus+ de succes”.
În urma acestui program cadrele didactice vor fi capabile sã utilizeze tehnologia modernã pentru a stimula procesul de învãţare prin cercetare, comunicare şi colaborare; sã creeze materiale pentru platforma Moodle, sã aplice elevilor instrumente de evaluare prin intermediul platformei Moodle, sã dezvolte cursuri livrate în sistem Blended Learning (faţã în faţã şi on-line) utilizând platforma Moodle ca sistem de management al învãţãrii.
prof. Cristea Melania Voichiţa

Tags:

About autor