Operatorul Regional de Apă Societatea SECOM S.A. a organizat un seminar în Drobeta Turnu Severin privind evoluţia proiectului şi avantajele utilizării nămolului în agricultură

24 septembrie 2015

Anunţ de presă

Operatorul Regional de Apă Societatea SECOM S.A. a organizat un seminar în Drobeta Turnu Severin privind evoluţia proiectului şi avantajele utilizării nămolului în agricultură

În cadrul proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Mehedinţi a fost organizat un seminar, cu reprezentanţii instituţiilor publice locale şi populaţia locală în vederea informării acestora cu privire la evoluţia lucrărilor din aria proiectului şi avantajele utilizării nămolului de la staţiile de epurare în agricultură.
Seminarul a fost organizat în data de 23 septembrie 2015 la Hotel Continental, Drobeta Turnu Severin, ora 10. Invitaţii au fost transmise către reprezentanţii: AM POS Mediu, OI Craiova, Consiliul Judetean Mehedinţi, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru managementul serviciilor de apă şi canalizare Mehedinţi, APM Mehedinţi, SGA Mehedinţi, Primăriile localităţilor în care există/vor exista contracte de lucrări prin proiect, reprezentanţi ai Direcţiei Agricole Mehedinţi, ai Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Mehedinţi (OSPA), Asociaţia de fermieri din Mehedinţi, Operatorii agricoli din judeţ.
Seminarul a debutat cu prezentarea organizatorilor: Operatorul Regional de Apă, Societatea SECOM S.A. şi Consultantul pentru Asistenţă tehnică privind Managementul Proiectului şi Supervizarea Lucrărilor – Romair Consulting S.R.L, urmată de prezentarea stadiului contractelor de lucrări:
 CL 1 – Reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru aglomerările Drobeta Turnu Severin, Şimian, Gura Văii
LOT 1 – Drobeta Turnu Severin, Gura Vaii
LOT 2 – Brezniţa de Ocol, Magheru
LOT 3 – Şimian, Cerneţi, Dudasul Cerneţului, Dedoviţa Nouă

 CL 2 – Reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru aglomerările Strehaia şi Comanda
 CL 3 – Reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru aglomerările Vânju Mare şi Rogova
LOT 1 – Vânju Mare
LOT 2 – Rogova
 CL 4 – Construcţia sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru aglomerările Cujmir şi Branişte
 CL 5 – Reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru aglomerarea Baia de Aramă
 CL 6 – Extindere SEAU Drobeta Turnu Severin
 CL 7 – Construcţie staţii de epurare pentru aglomerările Strehaia, Cujmir şi Gura Văii

Deasemenea, participanţii au primit informaţii relevante privind viitoarele avantaje ale utilizării nămolurilor provenite din staţiile de epurare în agricultură.
Seminarul de informare s-a încheiat în urma unei sesiuni de întrebări şi discuţii libere, prin implicarea tuturor participanţilor.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune

Tags: ,

About autor