CREAT pentru Piaţa Muncii

Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/141090
Titlu proiect: “Creativitatea ca Resursă Educaţională de Antrenare a Tinerilor pentru Piaţa Muncii (CREAT pentru piaţa muncii)

Data publicării: Septembrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ
CREAT pentru Piaţa Muncii

Asociaţia SCIENTIA NEMUS, în parteneriat cu Asociaţia de Turism Ecologic “Camena”, S.C. PSIHO-EXPERT S.R.L. şi Asociaţia Română de Terapie Comportamentală şi Cognitivă derulează proiectul “Creativitatea ca Resursă Educaţională de Antrenare a Tinerilor pentru Piaţa Muncii (CREAT pentru piaţa muncii)”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Activităţile cu beneficiarii proiectului s-au incheiat în luna august. Astfel, corelând cu obiectivele orizontale, putem anunţa următoarele rezultate:
 Peste 360 de elevi integrati într-un proces de consiliere de dezvoltare personală şi profesională
 Peste 360 de elevi implicaţi într-un proces de stimulare a creativităţii bazat pe ateliere de creativitate generală şi trei ateliere de creativitate specifica
 Peste 360 de elevi sprijiniţi in dezvoltarea şi prezentarea unui proiect personal de utilizare a creativităţii pe piaţa muncii.
Toate aceste rezultate au condus la îndeplinirea obiectivului general al proiectului “Creativitatea ca Resursă Educaţională de Antrenare a Tinerilor pentru Piaţa Muncii (CREAT pentru piaţa muncii)” de dezvoltare la elevii de liceu a competenţei de management al creativităţii în dezvoltarea carierei profesionale.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Asociaţia Scientia Nemus
Irina Spînu, Responsabil activităţi de informare şi publicitate
E-mail: irina.spinu77@gmail.com

About autor