Simpozion internaţional de patrologie în Episcopia Severinului şi Strehaiei

20 de profesori de patrologie din Europa sunt împreunã,în perioada 7-10 eptembrieîn cadrul celei de-a doua ediţiia Simpozionului Internaţionalde Patrologie, organizat de Episcopia Severinului şi Strehaiei în parteneriat cu Facultatea de Teologie din Craiova la mãnãstirea Sfânta Ana din Orşova.
Lucrãrile simpozionului se desfãşoarã cu binecuvântarea şi coordonarea PS Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, profesor de patrologie în cadrul facultãţii de Teologie din Craiova, care va susţine comunicarea Prayer According to Everghetinos.
În prima zi a simpozionului (7 septembrie) au conferenţiat: pr. prof. dr. Ioan Caraza de la Facultatea de Teologie din Bucureşti (Jesus Christ Saviour, Almighty God by Grace and Truth, in Saint Clement of Alexandria’s Spiritual Doctrine), pr. prof. dr. Nicolas Ioannidis de la Atena (Aspects of Liturgical Theology in Saint Nicholas Cabasilas Papers), prof. dr. Krzysztof Lesniewski de la Lublin-Polonia (The therapeutic Worth Hesychasm), prof. dr. Martin Tamke de la Göttingen – Germania (How Do We Deal with Texts of the Christian Oriental-Orthodox Tradition?), pr. prof. univ. dr. Constantin Pãtuleanu de la Facultatea de Teologie din Bucureşti (Education as a Path to Renewal and Wisdom in the Texts o the Saints Fathers) şi arhim. conf. dr. Teofan Mada de la Facultatea de Teologie din Arad (Vain Glory According to Saint John Chrysostom).
În zilele urmãtoare vor mai conferenţia: pr. prof. dr. Nicu Dumitraşcu de la Facultatea de Teologie de la Oradea (Deaconesses in the Ancient Tradition of the Church. Notes and Patristic Comments), pr. prof. dr. Pablo Argarate de la Graz – Austria (Monastic Phenomenon According to the Laussiac History), prof. dr. Gunnar af Hallstrom din Finlanda (Saint Irenaeus Impact on Ecumenism), prof. dr. Simeon Pashalidis din Grecia (Three Aspects of the Peace in According to Patristic and Monastic Tradition), Conf. dr. Svet Riboloff de la Sofia-Bulgaria (Reflection on the Christological Roots of the Alexandrian Tradition During the 4th Century), Conf. dr. Marina Kolovopulu din Atena (Philokalia-the Path to Perfection in Christ), lect. dr. Ion Croitoru (Saint John of Damascus on Islam), assist. dr. Ovidiu Sferlea de la Facultatea de Teologie de la Oradea (The Title ,,Teotokos” in the Fourth Century Christological Debates) şi drd. Cãtãlin-Ştefan Popa de la Gottingen – Germania (Reception of Saint John Crysostom in the Syrian Church According to Two Seveneth Century Christological Florilegia).
Prin lucrãrile acestui simpozion se doreşte revigorarea trãirii creştinismului autentic, în lumina operei didactice a Sfinţilor Pãrinţi şi Scriitori ai Bisericii noastre. Toate comunicãrile vor fi publicate ulterior într-un volum de specialitate, editat de Episcopia Severinului şi Strehaiei în parteneriat cu Facultatea de Teologie din Craiova.

About autor