Cardul de sãnãtate, obligatoriu de la 1 septembrie

Cardul de sãnãtate, obligatoriu de la 1 septembrie

„Asiguraţii care nu au intrat în posesia cardului pot sã verifice prin accesarea serviciului acest lucru. Asiguraţii cãrora nu li s-a emis cardul de sãnãtate pot beneficia de servicii medicale fãrã prezentarea cardului. Asiguraţii care l-au pierdut vor solicita eliberarea unui duplicat, şi vor plãti suma de 15,5 lei. Asiguraţii care din motive personale sau religioase refuzã eliberarea cardului vor depune o cerere în scris în care vor menţiona motivele refuzului şi vor restitui cardul dacã l-au primit. Vor primi o adeverinţã medicalã eliberatã pe termen de 3 luni pentru a beneficia de servicii medicale. Asiguraţii care îndeplinesc vârsta de 18 ani se gestioneazã automat din sistem şi primesc cardul acasã. Activarea cardului se face la orice furnizor de servicii medicale la care asiguratul va apela prima datã dupã primirea cardului. Nu e necesar sã se meargã la medic pentru activarea cardului. Începând cu data de 1 septembrie serviciile medicale vor fi obligatorii cu cardul. La nivelul CAS Mehedinţi avem 181.812 carduri tipãrite, 923 carduri retipãrite, 8090 carduri returnate la CAS, 939 carduri predate medicilor de familie, 2916 carduri predate de cãtre CAS, 2550 carduri rãmase la CAS. 1517 adeverinţe înlocuire eliberate, 91 de carduri pe motive religioase sau de conştiinţã“. Acestea sunt datele furnizate de cãtre ION MÎŢU, preşedintele Casei Judeţene de Asigurãri de Sãnãtate MEHEDINŢI în conferinţa de presã de marţi, 25 august a.c.

Tags: ,

About autor