Privind stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul Grupului de Acţiune Locală Clisura Dunării

ANUNŢ DE PRESĂ

Privind stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul
Grupului de Acţiune Locală Clisura Dunării

Pentru atingerea obiectivelor propuse şi a implementării cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală, Grupul de Acţiune Locală Clisura Dunării a desfăşurat pe parcursul anilor 2013 – 2015 activităţi de promovare a oportunităţilor de finanţare (4 Campanii promovare), a lansat sesiuni de depunere (19 sesiuni) de proiecte pentru toate măsurile prevăzute în plan şi a diseminat informaţii privind acţiunile intreprinse cu privire la implementare strategiei (3 Campanii informare).
În decursul celor 2 ani contractuali, de la data primei lansări – 30 mai 2013 şi până la data ultimei lansări – 09 decembrie 2014, GAL Clisura Dunării a deschis 19 Sesiuni de depunere de proiecte pentru toate cele 6 măsuri prevăzute în Strategie, respectiv a lansat 19 Apeluri de Selecţie.
La nivelul teritoriului GAL Clisura Dunării au fost depuse spre evaluare un număr total de 66 proiecte de la beneficiari din teritoriul GAL, din care în urma încheierii procedurilor de evaluare/selectare, au fost fost selectate 56 proiecte.

Din cele 56 de proiecte selectate de către GAL Clisura Dunării, s-au contractat un număr de 40 proiecte. La această data, stadiul implementării SDL este următorul: 2 proiecte finalizate; 34 de proiecte sunt în curs de implementare; 20 proiecte au fost declarate la AFIR neconforme/neeligibile, au fost retrase sau reziliate după contractare.

Valoarea publică a contractelor semnate şi aflate în implementare este de 2.280.589 Euro.

Nr.crt. Măsura Nr. Proiecte Valoare proiecte
1. 4.112 – Instalarea tinerilor fermieri
11 380.000

2. 4.142 – Infiintarea grupurilor de producatori 0 0
3. 4.312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-intreprinderi 4 135.411

4. 4.313 – Incurajarea activitatilor turistice 7 648.152

5. 4.322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale 14 1.117.026

6. 4.421 – Implementarea proiectelor de cooperare 0 0

7. Total proiecte 36 2.280.589

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Dna Raluca Crîsta, Director Executiv GAL Clisura Dunării la tel. 0255 545651, 0740 896 990, la sediul GAL din Comuna Berzasca, Nr. 282 sau prin e-mail: office@gal-clisuradunarii.ro.

Raluca Crîsta,
Director Executiv, GAL Clisura Dunării

Tags: ,

About autor