“Din spatele vitrinei”

Laboratorul de Restaurare – Conservare al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier
Una din activitãţile Muzeului Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta Turnu Severin, puţin vizibilã dar nu mai puţin importantã, este preocuparea continuã pentru pãstrarea bunurilor culturale de patrimoniu în cele mai bune condiţii, mãsurile de conservare şi restaurare fiind asigurate de specialiştii din cadrul laboratorului propriu.
În urma cercetãrilor fãcute de arheologi pe şantierele deschise în ultimii ani, patrimoniul MRPF s-a îmbogãţit cu multe piese de o importanţã istoricã deosebitã, starea lor la momentul descoperirii impunând operaţiuni de restaurare şi conservare complexe. Rezultatul muncii din spatele vitrinei însumeazã mii de ore acordate documentãrii, tratamentelor multiple, chimice şi mecanice, testarea şi aplicarea unor soluţii tehnice moderne, uneori inedite, alãturi de mãsurile de conservare necesare.
Fiecare obiect descoperit este unic, cu probleme specifice cauzate de timp şi condiţii de mediu, dar printr-o abordare responsabilã, cu competenţã şi cu dãruire, restauratorii şi conservatorii muzeului îl oferã prezentului, spre cercetare ştiinţificã şi expunere.
Interesul publicului pentru descoperirile arheologice mehe-dinţene din ultimii ani, ne face sã marcãm încheierea restaurãrii obiectelor provenite de pe Şantierul de la Necropola Gârla Mare. Aceste piese, în majoritate ceramicã dar şi obiecte de bronz, silex şi os, vechi de 3.500 de ani, provin din cele 16 morminte cercetate pânã acum. Din miile de fragmente au fost întregite prin restaurare peste 70 de vase de ceramicã de Gârla Mare ce confirmã valoarea artisticã a acestei culturi alãturi de alte 12 piese de bronz din care se remarcã o diademã deosebitã şi un pandantiv.
Fragmentele de os analizate antropologic ne aduc mai aproape de strãmoşii ancestrali, fãcând cunoscute multe date în legãturã cu vârsta şi sexul celor îngropaţi în Necropola Gârla Mare.
Restaurator Gavril Eugen Vãcuţã

Tags:

About autor