Competenţe de bazã în domeniul scrierii de proiecte şi al integrãrii OER prin Proiectul Erasmus

În luna iulie oferta de formare a CCD MH s-a îmbogãţit cu încã 4 cursuri de formare continuã de 24 de ore:
- Benchmarking pentru performanţã în educaţie;
- Platforma Moodle – resursã Open Blended Learning eficientã în managementul clasei şi al şcolii;
- Resurse Educaţionale Open – Integrarea web 2.0 în educaţie. Tranziţia la web 3.0;
- Candidaturi Erasmus+ de succes.
Aceste programe de formare fac parte dintr-un “Kit de instrumente Open Blended Learning utile în proiectele europene şi internaţionale”.
Cursurile de formare propuse au fost structurate în urma participãrii a 18 formatori C.C.D. Mehedinţi la Proiectul Erasmus+ Acţiunea Cheie 1 – Domeniul EDUCAŢIA ADULŢILOR, Mobilitatea persoanelor în scopul învãţãrii, pentru implementarea proiectului 2014-1-RO01-KA104-001578 “Formatori Open Blended Learning de competenţe cheie validate în mobilitãţi transnaţionale – How to make your school more international; Best Practices Bench-marking; Social Media Master Class for education in semantic web 3.0; DigitalExtraUK-eLearning”, desfãşurat în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2015, beneficiar fiind Casa Corpului Didactic Mehedinţi.
O grupã alcãtuitã din 25 de cadre didactice care predau în şcoli rurale îşi vor dezvolta competenţe de bazã în domeniul scrierii de proiecte şi al integrãrii OER, web. 2.0, web 3.0 şi social media în educaţie.

Tags:

About autor