“Omisiunea” din pisanie

BISERICA CU HRAMUL SF. NICODIM şi SF. PANTELIMON PONOARELE
Sf. Nicodim de la Tismana, în periplul sãu de a gãsi un loc unde sã ridice o sfântã mãnãstire, dupã cum i s-a revelat lui în vis la muntele Athos, unde a fost în sihãstrie, a ajuns şi la Ponoarele. Aci, localnicii nu l-au vrut, şi l-au izgonit, astfel el ajungând la Tismana.
Pe locul unde el ar fi vrut sã ridice mãnãstirea, mai apoi, localnicii urmaşi au ridicat o bisericã de lemn, cu hramul Sf. Nicolae, astãzi declaratã monument istoric, pe listele patrimoniului naţional şi universal.
În 2006, familia Neli şi Nicolae PLOSCARU , purced un mare şi neostoit proiect, anume ridicarea unei biserici noi în vatra comunei, Nicolae fiind originar de-aci, urmaş, aşadar, al celor localnicilor care l-au alungat, în secolul XIV pe Nicodim de la Tismana, dar şi al celor care au ridicat biserica de lemn, sau biserica de la Stei, cum mai este cunoscutã.
31 mai 2006 este data la care s-a turnat oficial piatra de temelie a noii biserici din Ponoarele. Într-un an de zile, zidurile fost-au ridicate şi i s-a pus acoperişul, s-au fãcut turlele, s-au învelit pereţii exteriori, zidãria etc. Locul pe care ea înãlţatu-s-a este în valea Zãtonului Mic, de-a dreapta Podului lui Dumnezeu, cum se merge pe drumul principal spre Izverna, iar peştera Ponoarele îţi vine pe stânga, loc cumpãrat de primarul de la acea vreme, dl. Nicolae VÂRJOB, şi pus la dispoziţia proiectului familiei Neli şi Nicolae PLOSCARU. Fondurile financiare de ridicare a fundaţiei şi zidurilor, a zidãriei interioare şi exterioare, partea de schelã, de acoperiş, au fost asigurate de familia Ploscaru şi firma lor, TIPLEXIM Craiova. Parţial, primãria Ponoarele a asigurat, dupã aceastã uriaşã investiţie, alte cheltuieli legate de lemnãrie, gard, picturã.
La ora actualã, biserica nu este sfinţitã, deci nu este dechisã circuitului rânduielilor bisericeşti creştin ortodocse, ei fiindu-i rezervat Hramul dublu al Sf. Nicodim de la Tismana şi al Sf. Pantelimon, ocrotitorul comunei, la a cãrui prãznuire, la 27 iulie, toatã suflarea comunei se smereşte şi sãrbãtoreşte creştineşte.
Un lucru oarecum nefiresc, dar care se cere urgent îndreptat ar fi legat de faptul cã pe pisania de la intrarea în bisericã, nu sunt menţionaţi ca şi ctitori exact NELI ŞI NICOLAE PLOSCARU, iniţiatorii proiec-tului şi finanţatorii majoritari ai acestuia! În rest, sunt trecuţi mulţi alţii, cum este şi firesc, dar nemenţionarea acestora este impardonabilã, orice explicaţie de genul vreunei scãpãri fiind de neacceptat, cu atât mai mult cu cât de la fixarea pisaniei a trecut ceva timp, iar… greşeala nu a fost îndreptatã.
Iatã, anul viitor, 2016, se vor împlini 10 ani de la lansarea proiectului, biserica este gata, practic, dar ea nu a fost datã în circuitul firesc pentru care a fost înãlţatã.
Cât priveşte îndreptarea “omisiunii” din textul pisaniei, ea trebuie urgent sãvârşitã spre dreapta şi creştineasca înscriere în ordinea firii şi a lucrurilor plãcute lui Dumnezeu.
Sperãm ca Înalt Prea Sfintitul NICODIM, Episcopul Severinului şi Strehaiei sã facã demersurile necesare care revin dinspre partea instituţiei creştine ce o pãstoreşte, iar administraţia localã, în care avem deplinã încredere, sã procedeze cu aceeaşi binecuvântatã rigoare spre îndreptarea nefericitei “omisiuni”. Doamne-ajutã!
(Preluare facebook Dan Şalapa)

Tags:

About autor