SÃNÃTATEA PUBLICÃ ŞI COSTURILE EI… PRIVATE! (7)

1.„Contract pãgubos pe bani publici” (!?!)

   Sã vedem, cum promiteam în episodul trecut, cã doar nu-i niciun secret, ce scriu ziarele despre unele contracte RomGerMed, încheiate prin ţarã. Iatã, de exemplu, ce scrie Câmpina cu bune şi rele, în 23 februarie 2010, în articolul “Romgermed şi-a umflat conturile cu 7 miliarde lei vechi de la Spitalul Municipal”: <<Contractul dintre Spitalul Municipal Câmpina şi societatea bucureşteanã Romgermed are toate şansele sã intre în istoria urbei noastre ca fiind cel mai pãgubos contract încheiat vreodatã de o autoritate care foloseşte bani publici. Contractul cu pricina a fost semnat din partea Spitalului Municipal de dr. Alexandru Matei (cel care era la momentul semnãrii managerul spitalului şi care a revenit în aceastã funcţie imediat dupã alegerile prezidenţiale din finalul anului trecut), dr. Leonida Piţigoi (care la momentul respectiv era director adjunct şi al cãrui fiu se aflã astãzi în Consiliul Local) şi Constanţa Ţiţei (cea care îndeplinea la acel moment funcţia de director economic şi care a asigurat interimatul spitalului între Matei şi Tiu, via Mijea). De altfel, despre aceasta din urmã se spune cã s-ar afla în spatele încheierii acestei afaceri extrem de pãguboase pentru Spitalul Municipal Câmpina. De ce pãguboase? Fie şi pentru miliardul de lei vechi pe care spitalul trebuie sã-l plãteascã lunar cãtre clinica bucureşteanã pentru analizele de laborator, în condiţiile în care Romgermed nu-şi respectã, totuşi, toate obligaţiile asumate prin contract.În plus, în exemplarul din contractul dintre cele douã pãrţi, aflat în posesia oficialilor spitalului, nu se regãseşte un paragraf extrem de important, care se aflã doar în posesia firmei Romgermed şi care a fost depus la dosarul aflat pe rolul instanţelor de judecatã. Şi ce sã vezi? Ce paragraf lipsea? Cel conform cãruia spitalul este obligat sã plãteascã penalizãri de 0,5% pe zi din sumele datorate cãtre Romgermed! Dupã „pensionarea” Constanţei Ţiţei, odatã cu venirea la conducerea Spitalului Municipal a lui Nicolae Mijea şi, imediat, a lui Cãlin Tiu, aceştia au încercat pe toate cãile întreruperea colaborãrii cu firma Romgermed. Nu s-a reuşit acest lucru, ba mai mult, bazându-se pe paragraful care nu se afla şi în contractul spitalului, Romgermed a reuşit sã punã poprire pe conturile spitalului pentru o sumã de aproximativ 7 miliarde lei vechi. Ei bine, chiar zilele trecute, noua conducere a Spitalului Municipal, reprezentatã de dr. Alexandru Matei, a dispus achitarea datoriei de 7 miliarde lei vechi cãtre Romgermed! Asta în condiţiile în care spitalul are probleme financiare uriaşe…>>

Facem o pauzã de lecturã, şi recapitulãm câte ceva dintre cele citite: „contract pãgubos pe bani publici”, „Romgermed nu-şi respectã obigaţiile asumate prin contract”, “s-a încercat întreruperea contractului cu Romgermed”, “Romgermed pune poprire pe conturile Spitalului şi i se vireazã în cont 7 miliarde lei vechi”.

Ameţitor? Ei, dar nu aţi aflat mai nimic în comparaţie cu ce urmeazã!

 

2. Filiera SANOMED-ROMGERMED-PRAHOVA-SENAT (!?!)

   Haideţi sã lecturãm mai departe, cã doar nu-i niciun secret, e presã, ziar, anchetã jurnalisticã, ce mare brânzã? <<Firma Romgermed a fost înfiinţatã în anul 2000. Administratorul firmei este Cãtãlin George Stãnescu, iar asociaţi sunt Dorian Sam Schwartz şi Filip Florin Schwartz. În ultimul an pentru care existã date oficiale, 2008, firma bucureşteanã a avut o cifrã de afaceri de 7.552.356 lei, un profit de 666.334 lei şi un numãr de 78 angajaţi. Spitalul Municipal Câmpina nu este singurul care s-a „pãcãlit” semnând un contract cu Romgermed. Existã numeroase voci care susţin cã dr. Alexandru Matei a semnat contractul între douã operaţii, fiindu-i împins sub nas, printre alte hârtii, de Constanţa Ţiţei. Rapiditatea cu care s-au achitat cele 7 miliarde lei vechi în noul mandat de manager al medicului Matei ne face sã credem cã poate nu numai Constanţa Ţiţei l-a determinat pe Matei sã semneze acest contract. Şi încã un detaliu – existã tot mai multe elemente care demonstreazã cã în spatele afacerii Romgermed şi mai ales a „întinderii” sale pe la mai multe unitãţi medicale ai cãror conducãtori sunt apropiaţi de partidul din Modrogan, s-ar afla parlamentarul democrat – liberal Cristian Rãdulescu. Nu e sigur, dar aşa se aude!>>

Buuun! Sã tragem linie şi sã recapitulãm: “contract semnat între douã operaţii, prin împingere sub nas”, “rapiditatea plãţii celor 7 miliarde lei vechi”, “posibila legãturã cu senatorul Cristian Rãdulescu”.

Un senator, “legat” de un contract de prestãri medicale? Mãi, sã fie! Ia sã lecturãm puţin primul nostru extras… Aşa, deci, sã reluãm urmãtorul paragraf de acolo spre o mai mare dumirire: <<Contractul cu pricina a fost semnat din partea Spitalului Municipal de dr. Alexandru Matei (cel care era la momentul semnãrii managerul spitalului şi care a revenit în aceastã funcţie imediat dupã alegerile prezidenţiale din finalul anului trecut), dr. Leonida Piţigoi (care la momentul respectiv era director adjunct şi al cãrui fiu se aflã astãzi în Consiliul Local) şi Constanţa Ţiţei (cea care îndeplinea la acel moment funcţia de director economic şi care a asigurat interimatul spitalului între Matei şi Tiu, via Mijea).>>

Iatã, înţelegem aici o posibilã legãturã de interese între dr. Leonida Piţigoi, director adjunct, ca parte semnatarã a contractului, prin fiul dumneaei, consilier în cadrul Consilului local Câmpina. Interesantã, tot ca legãturã de interese, ar fi şi precizarea revenirii dr. Alexandru Matei pe postul de director, imediat dupã alegerile prezidenţiale din noiembrie-decembrie 2008…

Dar, “legãtura” mai eclatantã, ar fi cea dintre senatorul Cristian RÃDULESCU şi interesele RmGerMed. Cine este senatorul Cristian Rãdulescu, nu-i niciun secret: senator PDL, parlamentar, din mandat în mandat, din 1990, an în care a fost ales deputat de Neamţ. Domnia-sa este originar din comuna Ceraşu, judeţul Prahova… Judeţul Prahova? Sã fie vreo “legãturã” cu faptul, de exemplu, cã firma SANOMED, firmã subcontractantã a RomGerMed, are sediul social în localitatea Cornu de Jos, judeţul PRAHOVA?

Tragem aer de munte, carpatin, în piept, şi nu mai zicem nimic, sã nu ne iese vorbe în instanţã! Ar fi ca şi cum am zice, pe alt plan, cã ar fi vreo “legãturã” între construirea sediului RTS, simultan cu derularea contractului de reabilitare a Teatrului severinean şi a ruinelor Cetãţii medievale a Severinului, sediu nou, situat – coincidenţã purã precum apa grea a ROMAG-ului, cicã controlat politic de PDL Mehedinţi, al cãrui preşedinte este dl. senator Mihai Stãnişoarã – în imediata apropiere a Cetãţii, într-o zonã ce face parte din patrimoniul imobiliar municipal, legat de ruinele castrului Drobeta, monument istoric etc. etc. Cum nu poate fi vorba de aşa ceva, legãtura fiind doar una eventual “secretã”, nu facem nicio afirmaţie, nicio declaraţie, tãcem mâlc, şi ne vedem de ale noastre… Secretul e secret, domnule, chiar şi atunci când îl ştie toatã lumea, ce e greu de priceput?

 

  3. O Comisie…

exemplarã! (!?!)

  La ora actualã, Cristian Rãdulescu, din 19.10.2010, este membru în Comisia pentru muncã, familie şi protecţie socialã, o comisie parlamentarã care are, printre altele, şi  legãturã cu politicile sociale, deci şi cu cele din domeniul sãnãtãţii. Dar, sã nu facem noi cine ştie ce “legãturi periculoase”, chichiricioase, cârcotaşe, aşa cã, haideţi, sã rãsfoim  ziarele, sã vedem ce mai spun ele despre senatorul Cristian RÃDULESCU, prahoveanul, ales deputat la Neamţ, şi, mai apoi, senator, într-o circumscripţie de Bucureşti, dincolo de activitatea sa parlamentarã. Uite, de exemplu, LIBERTATEA.ro, din 16 ianuarie 2012 zice cã şoferul domnei-sale de la Senat ar fi fost vãzut şi fotografiat, luându-i domnului senator copilul de la grãdiniţã, şi nu odatã, ci de mai multe ori, s-ar zice chiar regulat. Iatã materialul: <<Politicianul a gãsit, pe timp de crizã, o soluţie de avarie care nu-i afecteazã în nici un fel bugetul de familie. Foloseşte maşina Parlamentului dotatã, fireşte, cu şoferul inclus la pachet. Jurnaliştii de la blitzmagazine.ro l-au surprins pe şoferul politicianului cum, ca o doicã devotatã, îl preia de la grãdiniţa privatã pe puştiul pedelistului, dupã care îl aşeazã, frumos, pe bancheta din spate a maşinii senatoriale. Dovada cã Rãdulescu nu este la prima abatere şi, prin urmare, a mai folosit maşina Senatului pentru a-şi lua puştiul de la o ”grãdi” din nordul Capitalei o puteţi gãsi pe www.blitzmagazine.ro>>

Numãrul maşinii senatoriale – Audi, cã doar nu vreun Logan, ca “amãrâtul” de Traian Bãsescu – B-45-SEN. Vreo “legãturã”, ceva? Desigur, “protecţia familiei”, aţi ghicit! Pãi, nu-i dumnealui membru al Comisiei senatoriale de muncã, familie şi protecţie socialã, ce atâta agitaţie? Nu este vorba despre copilul domniei-sale, deci FAMILIE? Nu este vorba despre grija faţã de cei mici şi neajutoraţi, copiii? Deci, PROTECŢIE SOCIALÃ? Nu este vorba de a-i asigura de lucru unui şofer? Deci, MUNCÃ?

Ce vreţi mai bun exemplu personal, mai mobilizator, decât acesta privind rosturile unei asemenea Comisii? Cârcotaşi nesuferiţi, ce sunteţi! Ce mare “secret” aci?!

(va urma)                        Sanita.ro

 

Tags:

About autor