OSCINT XXI

Academia Naţionalã de Informaţii “Mihai Viteazul” este solicitantul acestui proiect foarte bune implementat în mai multe regiuni.
Obiectivul general al proiectului este creşterea şi îmbunãtãţirea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din regiunile Sud Vest Oltenia, Bucureşti-Ilfov, Sud Est şi Sud Muntenia prin facilitarea accesului la formare continuã în domenii prioritare de reforma din educaţie (creşterea capacitãţii instituţiilor de învãţãmânt superior de a furniza calificãri superioare adaptate cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii, consolidarea inovãrii, cooperãrii şi a reţelelor între universitãţi, mediul de afaceri şi centrele de cercetare, extinderea oportunitãţilor de învãţare şi promovarea inovãrii în învãţãmânt), prin crearea unui program multiregional de formare continuã, inovativ, bazat pe resurse digitale şi pe metode şi instrumente inovative, specifice societãţii cunoaşterii.
Ca şi rezultate aşteptate putem enumera:
1) Consolidarea competenţelor profesionale a 1240 de cadre didactice dezvoltate prin participarea într-un program multi-regional de formare, bazat pe conţinut digital (blended learning), utilizând noi tehnologii, metode şi instrumente moderne de formare, cu potenţial de extindere a învãţãrii pe parcursul întregii vieţi. În concordanţã cu obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului prin prezentul proiect se urmãreşte dezvoltarea unui sistem de instruire în cadrul unui portal cu rol multiplu, extinzând infrastructura cloud şi platform colaborativã dezvoltate în cadrul proiectului OSCINT 2009, finalizat în anul 2013.
2) Dezvoltarea unui portal cu rol multiplu, platforma de instruire în care instrumentele TIC sunt utilizate pentru crearea unei culturi digitale în învãţãmânt, platforma colaborativã în sprijinul creãrii unei comunitãţi profesionale virtuale a cadrelor didactice din România, site web cu rol în informare şi diseminarea informaţiilor relevante despre proiect.
3) Dezvoltarea şi acreditarea unui program multiregional inovativ de formare, pentru perfecţionarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din învãţãmântul preuniversitar, bazat pe resurse digitale; programul va permite dobândirea de competenţe în utilizarea unor metode şi produse software specializate, din sfera societãţii cunoaşterii. În cadrul acestui obiectiv este vizatã optimizarea competenţelor cadrelor didactice din mediul preuniversitar prin identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale acestora, în vederea realizãrii unui program de formare cu impact asupra creşterii calitaţii procesului instructiv educativ, cu accent pe comunitaţile rurale.
În judeţul Mehedinţi se implemeteazã deja acest program. Cursurile se desfãşoarã zilnic la Casa Corpului Didactic Mehedinţi. La noi în judeţ suntem 3 formatori care facem echipa: dna Claudia Guinã (dir. Şcoala Nr. 5) şi dl. Rat Tudor (din partea Academiei Naţionale de Informaţii “Mihai Viteazul”) şi subsemnata.

Tags:

About autor