Premierã: Posibilitãţi de instruire Open Blended la Casa Corpului Didactic Mehedinţi

Proiectul “Formatori Open Blended Learning de competenţe cheie validate în mobilitãţi transnaţionale”, 2014-1-RO01-KA104–001578, finanţat cu fonduri comunitare prin intermediul Agenţiei Naţionale de Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formãrii Profesionale, este un proiect implementat de cãtre Casa Corpului Didactic Mehedinţi în cadrul Programului Erasmus+ – KA1 – Mobilitãţi pentru personalul din educaţia adulţilor, în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2015.
Centru de iniţiere şi derulare de parteneriate în scopul implementãrii de proiecte educaţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional, Casa Corpului Didactic Mehedinţi realizeazã prin intermediul acestui proiect, modernizarea ofertei sale de formare, atât în privinţa conţinuturilor, cât şi al modului de livrare a instruirii, prin crearea, acreditarea şi livrarea cãtre formabili în regim blended learning, prin intermediul unei platforme Moodle, a kitului de “Instrumente Open Blended Learning utilizate în proiecte europene şi internaţionale”, denumit pe scurt „EuroToolsKit”.
Pentru crearea acestui EuroToolsKit, 16 formatori ai Casei Corpului Didactic Mehedinţi, beneficiari direcţi ai proiectului, şi-au dezvoltat competenţe transversale digitale de eLearning, integrare Open Educaţional Resource şi web 2.0 în instruirea adulţilor, competenţe de scriere de candidaturi Erasmus+ de succes, precum şi competenţe de benchmarking, prin participare la 4 fluxuri de mobilitãţi transnaţionale, dupã cum urmeazã: 2 fluxuri de mobilitãţi în Republica Cehã pentru cursurile “Using E-learning in the classroom” şi “ICT in Education”, 1 flux în Finlanda pentru cursul “Best Practices Benchmarking”, şi unul în Spania pentru cursul “How to make your school more international”. Aceste patru programe de formare au fost oferite de cãtre doi furnizori de training cu expertizã pentru domeniile de competenţã vizate de proiect. Este vorba despre ITC – International TEFL Certificate din Praga, Republica Cehã şi EUNEOS Corporation din Vantaa, Finlanda.
Modernizarea ofertei Casei Corpului Didactic Mehedinţi prin intermediul complexului program de formare denumit „EuroToolsKit”, va genera pentru cei 25 de profesori din mediul rural, beneficiarii indirecţi ai proiectului de mobilitãţi, cât şi pentru întreg grupul ţintã vizat de proiect, cadre didactice care beneficiazã de oferta de formare a Casei Corpului Didactic Mehedinţi, formarea unui set de competenţe europene transversale de bazã necesare pentru scrierea şi implementarea cu succes a proiectelor europene şi internaţionale.
Casa Corpului Didactic Mehedinţi urmãreşte, printr-o strategie de valorizare bine structuratã, sã implementeze un plan de diseminare şi exploatare corect articulat, astfel încât, toţi beneficiarii finali sã integreze cu succes în procesul didactic rezultatele finale obţinute în prezentul proiect.
Fiind integrat unui plan de dezvoltare europeanã şi unei viziuni moderne de dezvoltare instituţionalã, Casa Corpului Didactic Mehedinţi îşi propune pe termen lung, valorizarea EuroToolsKit-ului în cadrul unui parteneriat KA2 împreunã cu alte instituţii de educaţie din Europa.
Informaţii suplimentare vor fi permanent actualizate pe web site-ul proiectului la adresa http://www.ccdmh-erasmus.ro/ iar platforma de eLearning este disponibilã toturor celor interesaţi de blended learning, resurse educaţionale open, scriere de proiecte Erasmus+ şi benchmarking la adresa http://www.ccdmh-erasmus.ro/elearning/.
Prof. formator Carmen Rãbonţu, Responsabil de proiect

Tags: ,

About autor