O FASCINANTÃ CARTE: „FRUMOASA AVENTURÃ A SPIRITULUI” de Virgiliu Tătaru

Cu 17 ani în urmã, talentatul şi neobositul scriitor mehedinţean VIRGILIU TÃTARU ne-a dat tulburãtoarea carte – eseu „TRAGICA AVENTURÃ A SPIRITULUI” – în care prezenta, cu farmec, argumentat şi recunoascuta-i vocaţie, destinul nedrept al prinţului ANTON BIBESCU şi al marelui sãu prieten – genialul romancier francez MARCEL PROUST – şi al celor din jurul lor.
De aceastã datã acelaşi harnic şi neobosit scriitor VIRGILIU TÃTARU face cititorilor sãi încã o plãcutã surprizã: publicã fascinanta carte „FRUMOASA AVENTURÃ A SPIRITULUI”.
În recenta carte – la care ne referim şi apãrutã într-o elegantã ţinutã graficã la editura „PROFIN” – scriitorul VIRGILIU TÃTARU ne prezintã, cu acelaşi talent şi un stil atrãgãtor, modul cum un destin generos a dus la deplina afirmare spiritualã a unor remarcabile şi recunoscute personalitãţi ale timpului, prezentate în urmãtoarele studii: „ALEXANDRU BÃRCÃCILÃ, despre ministrul de renume al Şcolii româneşti – doc-torul CONSTANTIN ANGELESCU”; „Matematicianul GHEORGHE ŢIŢEICA şi Revista „NATURA”; „Mehedinţeanul DUMITRU TOMESCU şi Tradiţionalismul”; Un valoros chimist român uitat – PETRU PONI”; „Prozatorul GIB. I. MIHÃESCU într-o publicaţie Mehedinţeanã”; „Personalitãţi Mehedinţene – CONSTANTIN D. IONESCU”; „CONSTANTIN RÃDULESCU-MOTRU – Un sever critic al politicianismului”; „O talentatã poetã uitatã – ADA UMBRÔ; „O mare personalitate a spiritualitãţii Mehedinţene şi Naţionale – ALEXANDRU BALACI”; „Viaţa socialã în viziunea matema-ticianului GHEORGHE ŢIŢEICA”; „Matematicianul GHEORGHE ŢIŢEICA, în corespondenţã cu naturalistul ION SIMIONESCU”; „O cuvântare încã necunoscutã a lui IOAN G. BIBICESCU”; „Matematicianul GHEORGHE ŢIŢEICA evocator şi portretist”.
Pentru impresionanta operã pe care ne-aţi dat-o pânã acum – „ENCICLOPEDIA SPIRITUALITÃŢII MEHEDINŢENE – PE TREI SECOLE – ÎN CONTEXTUL SPIRITUALITÃŢII NAŢIONALE ŞI EUROPENE” – în 52 volume, vã mulţumim respectuos şi vã rãmânem recunoscãtori.
Vã dorim sãnãtate, viaţã lungã, tot mai fericitã inspiraţie, putere de muncã pentru noi şi fermecãtoare creaţii de permanentã referinţã şi care îmbogãţesc tezaurul spiritual Mehedinţean şi Naţional.

Tags:

About autor