Pregãtire suplimentarã pentru promovarea cu succes a evaluãrilor naţionale

Orice iniţiativã privind îmbunãtãţirea rezultatelor la examenele naţionale şi de bacalaureat reprezintã un act lãudabil, care cere, atât din partea celor cãrora li se adreseazã, o atenţie şi o implicare pe mãsura aşteptãrilor, cât şi din partea cadrelor didactice angrenate în aceastã activitate. Prin urmare, m-am angajat în Proiectul POSDRU/153/1.1/S/137875, “Pregãtire suplimentarã pentru promovarea cu succes a evaluãrilor naţionale!”, convinsã cã niciun pas fãcut spre beneficiari, spre elevi, nu are cum sã fie de prisos atâta timp cât proiectul permite o abordare a materiei de examen uşor mai diferitã decât cea de la clasã (mai ales prin faptul cã elevul nu trãieşte sub ameninţarea cã va lua o notã proastã sau cã va fi certat dacã nu şi-a fãcut tema). Din pãcate, în contextul actual al învãţãmântului, aceasta a devenit o problemã tot mai apãsãtoare ce ne obligã pe noi, ca şi realizatori ai procesului instructiv-educativ, sã revizuim maniera de transmitere a informaţiei şi sã o adaptãm la capacitatea elevului şcolii contemporane de a o recepta.
Proiectul “Pregãtire suplimentarã pentru promovarea cu succes a evaluãrilor naţionale!” mi-a permis sã-mi schimb tehnica de lucru, sã-mi diversific metodele şi sã imprim activitãţii mele o tonalitate uşor ludicã, cu alte cuvinte, sã învãţãm lucruri noi, necesare, importante, într-o atmosferã mai destinsã, relaxatã şi relaxantã. Nu ştiu care vor fi rezultatele elevilor din grupul meu ţintã la examenul de evaluare naţionalã, dar, cu siguranţã, ştiu cã între noi s-au legat nişte afinitãţi care i-au ajutat sã înţeleagã mai mult cã noi, cadrele didactice, suntem, ca şi pãrinţii lor, fiinţe apropiate de sufletul acestora, cã le înţelegem nevoile, dar şi îndatoririle, cã ne bucurãm pentru rezultatele lor bune, tot atât cât ne întristãm pentru cele rele, cã misiunea noastrã este de a le asigura un viitor mai bun, mai frumos, de a-i ajuta sã gãseascã calea cea mai sigurã pentru împlinirea idealurilor lor.
Mi-aş permite sã prezint aici şi câteva opinii ale elevilor din grupul meu ţintã:
Stoianovici Bianca (Şcoala gimnazialã nr. 5): „Dupã pãrerea mea, acest proiect este binevenit. Am mari emoţii pentru examenul ce ne aşteaptã şi consider cã tot mai multe exerciţii rezolvate pot fi o cale pentru a obţine rezultate mai bune. Dacã voi reuşi la examen, am destul timp şi pentru altele.”
Tudor Corina (Şcoala gimnazialã nr.5): „Trebuie sã recunosc cã la început am crezut cã acest proiect, pe lângã atâtea alte activitãţi, îmi va ocupa şi mai mult timpul şi nu era chiar pe placul meu acest lucru. Dupã ce am început, mi-am dat seama cã este un timp câştigat din toate punctele de vedere. Am început sã ies mai des la tablã şi sã am mai multã încredere în mine.”
Popescu Cristina (Şcoala gimnazialã Prunişor): “Suntem copii şi, poate, ne-am dori sã ne jucãm cât mai mult, dar, din pãcate, anii trec, iar noi suntem datori faţã de noi înşine sã ne construim un drum în viaţã. Am înţeles cã acest lucru nu este posibil fãrã efort şi, prin urmare, am acceptat acest proiect cu dorinţa de a participa tot mai mult la rezolvarea testelor, sperând cã aşa voi fi mai bine pregãtitã pentru examenul ce mã aşteaptã.”
Prof. Piroi Angelica, expert învaţare – POSDRU/153/1.1/S/137875

Tags:

About autor