ŞCOALA ALTFEL LA MUZEU

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, ca în fiecare an, şi anul acesta s-a implicat în proiectul educaţional şcoala altfel „Sã ştii mai multe sã fii mai bun” instituit de Ministerul Învãţãmântului în urmã cu patru ani.
Muzeul de Artã a organizat în perioada 6-10 aprilie 2015, expoziţia „Arta ilustratã prin mãrci poştale” în care elevii au putut admira picturi celebre din arta româneascã şi universalã transpuse în mãrci poştale. Peste 200 de timbre din colecţia Muzeului Regiunii Porţilor de Fier au fost expuse în cadrul acestei expoziţii şi au fost admirate de peste 400 de elevii.
Muzeul Hidrocentralei Porţile de Fier I, de la Gura Vãii, a avut porţile deschise pentru toţi elevii din municipiul Drobeta Turnu Severin, din judeţ sau din ţarã. În jur de 1100 elevi au vizitat expoziţia de bazã a muzeului, dar şi sala turbinelor.
Doamna Mariana Drãghia, muzeograf secţia Istorie-Arheologie a iniţiat un proiect educaţional cu tema „Frumuseţea satelor din Clisura Dunãrii”, având ca parteneri Şcoala Gimnazialã nr.3. Elevii acestei şcoli au beneficiat de informaţii despre obiectivele turistice din Clisura Dunãrii, istoricul zonei, obiceiurile şi portul popular al comunitãţilor locale şi despre flora şi fauna Parcului natural Porţile de Fier.
Secţia Etnografie şi Artã popularã, prin d-na Florentina Pleniceanu, a desfãşurat programul educaţional „Satul tradiţional mehedinţean vãzut prin ochii copilului”, în parteneriat cu Şcoala Alice Voinescu. Elevii au primit informaţii despre satul mehedinţean şi au vizitat centrul ceramic din comuna Şişeşti şi Muzeul Gheorghe Ionescu Şişeşti din aceeaşi localitate.
Secţia Istorie-Arheologie, prin d-na Valeria Pãunescu, a iniţiat un proiect educaţional „Turist în oraşul meu” în parteneriat cu Şcoala Gimnazialã nr.6. Elevii acestei şcoli au primit informaţii despre monumentele istorice din municipiul nostru şi totodatã au vizitat unele dintre cele mai reprezentative şi mai emblematice edificii.
Muzeografii Secţiei Relaţii Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie Muzealã au organizat un eveniment mai special anul acesta, în parteneriat cu firma SC Happy Town SRL, desfãşurat în pavilionul multifuncţional din Str. Independenţei nr.2 între orele 1000 şi 1300.
Doamna Doiniţa Mariana Chircu, managerul muzeului a deschis şcoala altfel, desfãşuratã anul acesta sub titlul „Trecut şi prezent în educaţia mehedinţeanã”, prezentându-le elevilor şi cadrelor didactice, programul activitãţilor ce urmau a se desfãşura în perioada 6-10 aprilie. Pentru acest eveniment s-a organizat expoziţia „Trecut şi prezent în educaţie” în care au fost prezentate în „oglindã” fotografiile unor clãdiri construite în urmã cu un secol şi fotografiile aceloraşi clãdiri în perioada actualã, în care unii elevi şi-au recunoscut şcoala în care învaţã.
Luni, 6 aprilie 2015, în cadrul programului „Meseriaşii lui Apollodor”, elevii şcolilor Constantin Negreanu, Alice Voinescu şi ai Colegiului Naţional Pedagogic „Şt. Odobleja”, din Drobeta Turnu Severin, au primit informaţii de specialitate de la dl. Marian Neagoe, arheolog al muzeului, despre tehnica construirii podului lui Apollodor. În partea practicã, elevii au construit piciorul podului lui Traian din mini-cãrãmizi folosind ca mortar o pastã ecologicã. Pentru a se destinde atmosfera copiii au dansat şi au cântat, dupã care, tinerii animatori le-au prezentat piesa de teatru „Iepuraşul şi oul de aur”. La final toţi copiii au fost pictaţi pe faţã, au primit baloane, diplome şi dulciuri.
Marţi, 7 aprilie 2015, în cadrul programului „Insula Ada-Kaleh”, copiii au fost introduşi în tainele acestei insule dispãrute, prin informaţiile primite de la d-na Varvara Mãneanu, muzeograf Secţia Etnografie şi Artã Popularã. În atelierul practic copiii au construit din mini-cãrãmizi zidurile cetãţii Ada-Kaleh. Li s-a prezentat piesa de teatru „Iazmin şi covorul fermecat”, iar la final, elevii Şcolilor Gimnaziale nr.15 şi Petre Sergescu au dansat, au cântat, au fost pictaţi pe faţã, au primit baloane şi diplome.
Miercuri, 8 aprilie 2015, elevii Colegiului Naţional Pedagogic şi ai Şcolii Petre Sergescu au participat la atelierul „Tradiţional şi modern de Sfintele Paşte” în cadrul cãruia d-na Florentina Pleniceanu, şef Secţie Etnografie şi Artã Popularã, le-a oferit informaţii despre tradiţiile românilor. Copiii au pictat 3 ouã gigant, au colorat planşe ce reprezentau oul pascal încondeiat.
Joi, 9 aprilie 2015, elevii Şcolilor Gimnaziale nr. 3 şi nr. 6 au participat la atelierul de încondeiat ouã, atelier în care fiecare copil a primit câte un ou fiert, pe care l-a vopsit şi l-a decorat.
Vineri, 10 aprilie 2015, a avut loc atelierul „Micul olar şi ceramica de Şişeşti” în care copiii au decorat vase ceramice, folosind elemente geometrice, aşa cum au învãţat din prezentarea d-nei Varvara Mãneanu.
Toate activitãţile au fost animate cu muzicã, dans şi piese de teatru, iar la închiderea şcolii altfel copiii au avut o surprizã… 4 personaje foarte îndrãgite de ei au venit sã le ureze ”Vacanţã plãcutã!” Şi sã le ofere câte un pacheţel cu dulciuri.

About autor