Dascãlii de azi pentru şcoala de mâine

Omenirea se dezvoltã mai repede decât poate chiar ea suporta. Informaţiile vin peste noi şi nu avem decât douã soluţii: acceptare prin adaptare sau respingere, ceea ce ne face incapabili de a trãi viitorul.
Pe lângã adaptaţi şi inadaptaţi, existã cei care creeazã viitorul, cum spune ALVIN TOFFLER: „Cea mai bunã cale de a prevedea viitorul este de a-l inventa”.
Învãţãmântul are acest rol de a inventa viitorul, de a forma oamenii care sã poatã trãi în acord cu provocãrile timpului.
Mileniul în care am pãşit este dominat de noile tehnologii multimedia, care faciliteazã într-un mod uimitor comunicarea între oameni. La modã sunt mesajele electronice, e-mail-urile, nu scrisorile.Dãm mai puţine telefoane pentru cã ne vedem cu ei prin tehnologiile 4G. Tot ce am vrea sã aflãm este la vedere-pe Internet. Noi, cadrele didactice, avem posibilitatea sã ne desfãşurãm activitatea la clasã cu ajutorul PC-ului. Şi aceasta este doar una din oportunitãţile care ni se oferã nouã pentru a le arãta elevilor cã încercãm sã înţelegem noua generaţie.
“Idealul educaţional al şcolii româneşti constã în dezvoltarea liberã, integralã şi armonioasã a individualitãţii umane, în formarea personalitãţii autonome şi creative“, aşa cum bine stipuleazã Legea Educatiei Naţionale, revizuitã în 2011.Nu pomeneşte nimeni cã aceasta dezvoltare complexã a individualitãţii umane trebuie sã se realizeze doar prin intensificarea studiului la Limba românã şi la Matematica.
De ce oare finlandezii, renumiţi prin finalitãţile vizibile ale sistemului lor de învãtãmânt, îşi regândesc curriculumul?
De fapt, ce ne dorim? Copii cu o stimã de sine crescutã, cu iniţiativã, responsabili, cu încredere în forţele proprii sau copii obedienţi, care sã nu aibã capacitatea de a trece prin filtrul propriu o idee, care nu gândesc critic? Ce-şi doresc angajatorii? Într-o societate aflatã într-o dinamicã uimitoare, cum rãspunde şcoala de azi nevoilor generaţiilor actuale? Sã etichetam elevii punându-le un stigmat de copii ,,dificili“/,,catastrofã“, cu care se vor lupta ei inşişi mai apoi toatã viaţa sau sã ne aplecãm asupra nevoilor şi preocupãrilor lor? Cum reuşim sã facem demersul didactic mai atractiv şi sã-i motivãm pe elevi sã iubească şcoala?
Acestea sunt doar câteva dintre imperativele unui arbore de nevoi referitoare la educaţia copiilor noştri, extrase din dialogul cu elevii şi pãrinţii, parteneri esenţiali ai actului educaţional.
La aceastã suitã de întrebãri, o echipã de 16 de formatori ai C.C.D. Mehedinţi, cu experienţã didacticã de peste 10 ani, a ţinut sã rãspundã prin implementarea Proiectului ,,Formatori Open Blended Learning de competenţe cheie validate în mobilitãţi transnaţionale”. Un proiect de mobilitate pentru educaţia adulţilor dezvoltat în cadrul Programului Erasmus+ – KA1 – Mobilitãţi pentru personalul din educaţia adulţilor, el va fi derulat în perioada 2014-2015, racordând în mod cert educaţia la nivel european.
16 formatori ai C.C.D. Mehedinti, beneficiari direcţi ai proiectului, îşi vor dezvolta competenţe transversale digitale de eLearning, integrare OER, web 2.0, web 3.0, social media în instruirea adulţilor, cât şi competenţe de scriere de candidaturi de succes Erasmus+, prin participare la 4 fluxuri de mobilitãţi transnaţionale dintre care 2 în Republica Cehã, 1 flux în Finlanda şi unul în Spania, oferite în perioada 2014-2015 de 2 furnizori de formare cu experienţã şi expertizã pe domeniile de competenţã vizate de proiect.
“Using E-learning in the classroom“(curs Praga), ICT In Education Course (Praga), How to make your school more international(Cum sã fac şcoala mea internţtionalã?-Spania), Best Practices Benchmarking (Finlanda) sunt cursurile la care vor participa formatorii C.C.D. Mehedinţi.
Centru de iniţiere şi derulare de parteneriate în scopul implementãrii de proiecte educaţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional, C.C.D.Mehedinţi îşi propune prin acest proiect, modernizarea ofertei sale de formare, atât în privinţa conţinuturilor, cât şi al modului de livrare a instruirii, prin crearea şi acreditarea kitului de “Instrumente Open Blended Learning utile în proiectele europene şi internaţionale”, conţinând 3 module personalizate în funcţie de nevoile de instruire ale cadrelor didactice.
Sbrenţa Simona, profesor-metodist Casa Corpului Didactic Mehedinţi

Tags:

About autor