Conferinţã de presã la Turnu Severin pe tema orei de Religie

La Centrul eparhial din Drobeta Turnu Severin a avut loc marţi, 24 februarie, o conferinţã de presã pe tema orei de Religie. Întâlnirea cu jurnaliştii severineni a fost organizatã de sectorul Învãţãmânt şi Tineret al Episcopiei Severinului şi Strehaiei, în contextul ultimelor hotãrâri ale Curţii Constituţionale care stabilesc cadrul legal în care elevii pot participa la aceastã disciplinã.
Evenimentul a fost centrat pe ideea necesitãţii informãrii pãrinţilor şi copiilor în timp util cu privire la posibilitatea frecventãrii orei de Religie.
La conferinţã au luat parte reprezentanţi ai pãrinţilor, ai societãţii civile şi profesori de alte discipline, care şi-au arãtat susţinerea faţã de acest demers.
Cele mai importante discuţii au fost legate de completarea cererilor pentru ora de Religie şi au fost conduse de cãtre Pr. Ioan Ovidiu Polexã, consilier al sectorului Învãţãmânt şi Tineret, şi de cãtre prof. Dana Sãftoiu, inspector de Religie, din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinţi.
Pr. Ioan Ovidiu Polexã a evidenţiat faptul cã Biserica Ortodoxã Românã a susţinut dintotdeauna importanţa educaţiei religioase pentru formarea caracterelor morale ale copiilor. Consilierul sectorului Învãţãmânt şi Tineret a mai afirmat cã parohiile mehedinţene au încheiat parteneriate cu şcolile în vederea asigurãrii unei educaţii religioase de înaltã calitate tinerilor din învãţãmântul preuniversitar.
Prof. Dana Sãftoiu, inspector de Religie, a arãtat cã, începând din acest an, elevii pot frecventa ora de Religie numai în baza unei cereri depuse la secretariatele instituţiilor de învãţãmânt pânã în data de 6 martie. În acest sens, profesorii şi reprezentanţii pãrinţilor trebuie sã se mobilizeze şi sã informeze elevii şi pe pãrinţii acestora cu privire la posibilitatea participãrii la aceste ore ziditoare de suflet. Reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean a precizat cã fiecare şcoalã din judeţul Mehedinţi a primit cererea tip şi deja a fost înregistrat un numãr mare de cereri pentru Religie (Cult ortodox).
Prezentã la conferinţa de presã, Gheorghiţa Cranta, vicepreşedinte al Federaţiei Naţionale a Asociaţiei de Pãrinţi la nivel naţional, a exprimat atât susţinerea organizaţiei pe care o reprezintã cât şi pe cea personalã, arãtând cã orele de religie formeazã caractere morale, cultivându-le elevilor o moralã activã.
Un punct de vedere bine definit a fost expus de Viorica Maria Câlaru, profesor de Limba Românã la Colegiul Naţional Pedagogic “Ştefan Odobleja” din Drobeta Turnu Severin şi scriitoare: “Dreptul la educaţie religioasã este definitoriu pentru fiecare dintre noi. Este foarte important sã ne implicãm, sã ne responsabilizãm, pentru cã soarta disciplinei îi priveşte în mod direct pe copiii noştri. A li se limita elevilor dreptul la educaţie religioasã este frustrant şi pãgubitor. Astãzi suntem în mãsurã sã hotãrâm dacã copiii noştri vor participa în continuare la ora de Religie. Aceasta este o componentã esenţialã în definirea noastrã identitarã. A venit momentul sã mãrturisim noi, pãrinţii, pentru ceea ce vrem sã li se întâmple copiilor noştri, sã rãmânã alãturi de Dumnezeu prin asumarea valorilor creştine. Nãdãjduiesc cã vor fi suficienţi pãrinţi responsabili care vor înţelege cã este nedrept sã li se rãpeascã copiilor lor şansa de a se întâlni cu valorile identitare ale fiinţei umane, în definitiv. Totodatã este regretabil cã suntem puşi în situaţia sã alegem educaţia copiilor noştri în aceastã manierã presantã şi inechitabilã. În calitate de pãrinte, sunt îngrijoratã. Se simte aici o tendinţã foarte explicit agresivã la adresa unor valori identitare. Pânã la urmã, însã, câştigãm dreptul de a ne afirma credinţa. Este un moment de cumpãnã în care noi, pãrinţii, ne vom vedea datori de a deveni mai responsabil angajaţi în educaţia copiilor noştri. Era necesarã, însã, o perioadã de timp mult mai mare pentru depunerea cererilor, nu ca cea de faţã, aglomeratã de foarte multe evenimente şcolare.”
Pãrintele Cosmin Necşoiu, inspector al Biroului de Catehezã, a subliniat faptul cã Biserica se implicã nu numai în educaţia religioasã a elevilor ci şi în alte aspecte. Sunt grãitoare în acest sens proiectele “Hristos împãrtãşit copiilor” ori “Alege şcoala”, care au în vedere tocmai încercarea Bisericii de a menţine în şcoalã, în sistemul educaţional, copiii cu risc de abandon şcolar. Numai în Episcopia Severinului şi Strehaiei au fost înfiinţate 4 centre pentru tineret, iar 670 de elevi din 75 de parohii au participat la diverse programe educaţionale menite sã le insufle dragostea de învãţãturã.
Pãrintele Viorel Vlãducu, consilier al sectorului Comunicaţii Media, a mãrturisit cã în cei 10 ani de la reînfiinţarea Episcopiei Severinului şi Strehaiei, la acţiunile şi concursurile desfãşurate în parteneriat cu Catedra de Religie a Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinţi au participat sute de elevi care au obţinut rezultate deosebite. Pãrintele consilier a amintit Olimpiada Naţionalã de Religie, competiţia judeţeanã “Ucenicii credinţei”, concursul de fotografie sacrã “Vârstele luminii” sau festivalul oratoric “Sf. Ioan Gurã de Aur”.
În perioada urmãtoare, sectorul Comunicaţii Media al Episcopiei Severinului şi Strehaiei va pune la dispoziţia organelor de presã din judeţ materiale de arhivã de la diverse evenimente în care au fost implicaţi elevii mehedinţeni, dorind sã arate impactul pozitiv al orei de Religie şi sã motiveze pãrinţii sã aleagã pentru copiii lor educaţia religioasã.

Tags:

About autor