Elevii mehedinţeni, olimpici la Religie

În fiecare an, peste 300 de elevi mehedinţeni din învãţãmântul gimnazial şi liceal aleg sã participe la Olimpiada Naţionalã de Religie. Motivul este pe cât de simplu, pe atât de satisfãcãtor. Dupã cum ei înşişi mãrturisesc, ora de religie se deosebeşte de celelalte discipline teoretice sau practice propuse de programa şcolarã prin faptul cã oferã hranã atât gândirii cât şi simţirii lor şi îi introduce într-o lume a filantropiei, a conştiinţei morale şi a apropierii de Dumnezeu.
Aceastã apropiere a sufletului tânãr de Creatorul lumii, pe Care învaţã sã Îl descopere în lucrãrile Sale, naşte o sete şi mai mare dupã revelaţie, stâmpãratã în studiu şi rugãciune, în cunoaşterea voii lui Dumnezeu şi împlinirea ei.
Oricare ar fi motivaţiile acestor tineri care îşi jertfesc timpul liber pentru a asimila cunoştinţe religioase şi a le etala în cadrul unui concurs dedicat materiei lor preferate, cert este cã se întorc adesea în mijlocul comunitãţilor din care fac parte, încununaţi cu lauri şi rãsplãtiţi pentru priceperea şi dragostea lor rodnicã. Iar atunci când aceste suflete înzestrate provin din medii deosebite, cum ar fi centrele de plasament, strãdaniile lor sunt şi mai apreciate şi mai vrednice de lãudat. De exemplu, în 2012, doi copii aflaţi în grija Direcţiei Generale de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului Mehedinţi, obţineau la Olimpiada de Religie pentru copiii din centrele de plasament, premiul I la clasa a IV-a şi premiul I la clasa a V-a. Competiţia şcolarã religioasã constituie pentru aceşti copii un prilej de a se afirma şi a-şi depãşi, prin credinţã şi educaţie, condiţia lor “nefericitã”, întãrindu-le sentimentul cã pentru Biserica lui Hristos ei sunt importanţi şi valoroşi.
Implicarea şi deschiderea tinerilor vizavi de disciplina Religie este constatatã, apreciatã şi valorificatã cu un tact pedagogic aparte de dascãlii şcolilor mehedinţene. Aceştia mãrturisesc cã la olimpiade temele sunt concepute în aşa fel încât participanţii sã aibã libertatea de a emite judecãţi personale asupra unui subiect dat, opinii valoroase din care au de învãţat chiar şi cei din spatele catedrei.
Un numãr impresionant de elevi participã şi la alte concursuri locale cu tematicã religioasã, lãrgindu-şi orizontul cognitiv, imaginativ şi creativ. Amintim competiţia judeţeanã “Ucenicii credinţei”, concursul de fotografie sacrã “Vârstele luminii” sau festivalul oratoric “Sf. Ioan Gurã de Aur”.
De fiecare datã, elevii care se remarcã la concursurile şcolare religioase sunt premiaţi de cãtre Episcopia Severinului şi Strehaiei. Promotor al culturii şi educaţiei creştine pe meleaguri mehedinţene, chiriarhul locului, Preasfinţitul Pãrinte Episcop Nicodim, le acordã elevilor şi profesorilor îndrumãtori, în semn de preţuire, diplome, icoane, cãrţi şi CD-uri cu conţinut religios.

Tags:

About autor