Eveniment de ţinutã academicã în Episcopia Severinului şi Strehaiei

În Cetatea Severinului are loc zilele acestea un eveniment cultural-ştiinţific de înaltã ţinutã academicã. Episcopia Severinului şi Strehaiei, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxã din Craiova, desfãşoarã în perioada 10-11 februarie 2015, simpozionul naţional „Slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor în viaţa de mãnãstire şi parohie”. Manifestarea ştiinţificã este prilejuitã de ,,Anul omagial al misiunii parohiei şi mãnãstirii azi” şi „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gurã de Aur şi al marilor pãstori de suflete din eparhii”, potrivit hotãrârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Deschiderea lucrãrilor simpozionului teologic a avut loc marţi, 10 februarie, la sala „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Centrului eparhial din Drobeta Turnu Severin.
În preambulul evenimentului, invitaţii au luat parte la Sfânta Liturghie arhiereascã sãvârşitã de cãtre Preasfinţitul Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, în paraclisul instituţiei ecleziastice.
Întâlnirea academicã a debutat sub semnul rugãciunii obşteşti, urmatã de cuvântul de binecuvântare al Întâistãtãtorului Eparhiei Severinului. Ierarhul mehedinţean a arãtat cã menirea simpozionului este de a evidenţia lucrarea misionarã a marilor pãrinţi, pãstori de suflete şi ierarhi vrednici de amintire din trecutul Bisericii noastre. Preasfinţia Sa a prezentat comunicarea intitulatã Lupta duhovniceascã în scrierile Sfinţilor Pãrinţi.
La manifestarea ştiinţificã mai participã cu referate ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române şi profesori de teologie din cadrul centrelor universitare din ţarã.
Moderatorul simpozionului este pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi de la Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia.
În prima zi dedicatã comunicãrilor au fost lansate şi douã cãrţi. Prima, Perioada Triodului pe înţelesul tuturor, îl are ca autor pe pr. lect. univ. dr. Lucian Farcaşiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxã „Ilarion V. Felea” a Universitãţii „Aurel Vlaicu” din Arad. Volumul teologic a fost prezentat de pr. lect. univ. dr. Filip Albu, de la aceeaşi facultate.
Cea de-a doua carte, Prin joc spre viaţã, îi aparţine pr. lect. univ. dr. Ovidiu Panaite de la Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, şi se adreseazã preoţilor, angajaţilor şi voluntarilor care lucreazã în domeniul social-filantropic şi educaţional, utilã în implementarea proiectelor şi programelor derulate în parohii, protopopiate, centre eparhiale şi organizaţii nonguvernamentale.
Unul dintre profesorii invitaţi, pr. conf. univ. dr. Constantin Bãjãu de la Facultatea de Teologie Ortodoxã din Craiova, a dat mãrturie despre însemnãtatea evenimentului academic: “Simpozionul de astãzi este un prilej de bucurie, mai ales cã cei mai mulţi dintre preoţii acestei Episcopii sunt absolvenţi ai Facultãţii de Teologie din Craiova. Ei sunt legaţi sufleteşte de viaţa acestei facultãţi şi pun în practicã toate cele pe care le-au învãţat de la dascãlii Şcolii noastre de Teologie. Îi mulţumim Preasfinţitului Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei şi dascãl al Şcolii teologice craiovene, care manifestã o apropiere duhovniceascã faţã de studenţii şi cadrele didactice ale prestigioasei instituţii de învãţãmânt. Ne dorim ca acest eveniment sã se permanentizeze şi sã devinã un fericit prilej de întâlnire în frumosul oraş de pe malul Dunãrii al cât mai multor profesori de teologie şi slujitori ai altarelor, ca sã se foloseascã atât ei înşişi cât şi credincioşii acestor plaiuri”.
Comunicãrile ştiinţifice susţinute în cadrul simpozionului naţional „Slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor în viaţa de mãnãstire şi parohie” vor fi publicate într-un volum omonim la Editura Didahia a Episcopiei Severinului şi Strehaiei.

About autor