“PSD Mehedinţi va rãmâne un partid la fel de unit ca şi în anul 2014”

Interviu cu Aladin Georgescu, preşedintele interimar al PSD Mehedinţi:
Reporter: Domnule Aladin Georgescu, PSD Mehedinţi este, fãrã îndoialã, principala forţã politicã a judeţului. Cum caracterizaţi organizaţia judeţeanã a acestei formaţiuni politice, s-a schimbat ceva în perioada scursã de la scrutinul prezidenţial din luna noiembrie a anului trecut?
Aladin Georgescu: Da, fãrã îndoialã, PSD Mehedinţi este principala forţã politicã din judeţ cum, de altfel, a fost în cea mai mare parte a ultimilor 25 de ani. Organizaţia noastrã este o organizaţie puternicã nu numai în judeţ, ci şi la nivel naţional, dovadã fiind locul IV obţinut la alegerile europarlamentare, dar şi la cele prezidenţiale din anul 2014, atât în turul I, cât şi în turul al II-lea. Puterea PSD Mehedinţi este datã de faptul cã organizaţia are în rândurile ei, în cea mai mare parte, oameni puternici, credibili, respectabili şi responsabili, buni profesionişti şi buni politicieni, fiind în permanenţã în slujba cetãţenilor. Aleşii noştri, în special primarii, au realizat multe în comunitãţile lor, iar aceastã realitate a fost demonstratã de rezultatele electorale foarte bune obţinute în ultimii ani. În acest moment PSD Mehedinţi are cei mai mulţi primari, edili care îşi fac foarte bine treaba în localitãţile pe care le administreazã. Conducerea partidului şi eu personal le acordãm toatã susţinerea şi sprijinul de care au nevoie pentru a duce la bun sfârşit proiectele demarate pentru comunitãţile lor. Un mare merit în poziţionarea PSD Mehedinţi ca principalã forţã politicã a judeţului în ultimii ani o are preşedintele Adrian Duicu care, începând din martie 2009, de când a devenit preşedintele organizaţiei, a ştiut sã-şi formeze o echipã puternicã care sã câştige toate alegerile din ultimii 5 ani, fiind un politician de anvergurã şi un bun organizator. Din luna noiembrie 2014 şi pânã în prezent nu s-a schimbat mare lucru în cadrul echipei noastre, doar se simte o uşoarã agitaţie cauzatã de interimatul funcţiei de preşedinte. Şi pentru cã sunt de actualitate discuţiile cu privire la conducerea centralã a partidului, reafirm şi cu aceastã ocazie faptul cã întreaga organizaţie a PSD Mehedinţi susţine cu tãrie rãmânerea în continuare la conducerea partidului a d-lui Victor Ponta în funcţia de preşedinte, a d-lui Liviu Dragnea în funcţia de preşedinte executiv şi a d-lui Andrei Dolineaschi în funcţia de secretar general.
Reporter: Credeţi, în acest context, cã PSD Mehedinţi va rãmâne un partid unit şi ce veţi face dumneavoastrã pentru a pãstra unitatea partidului pe care îl reprezentaţi?
Aladin Georgescu: Am convingerea cã şi în continuare PSD Mehedinţi va rãmâne la fel de unit ca şi în anul 2014, an în care, aşa cum cu siguranţã şi d-voastrã vã mai amintiţi, toţi adversarii noştri politici propovãduiau în stânga şi în dreapta dezintegrarea noastrã dupã necazul produs în primãvara anului trecut. În ceea ce mã priveşte pe mine, în calitatea de preşedinte interimar al PSD Mehedinţi, voi face ceea ce am fãcut şi anul trecut când am reuşit sã-i ţin aproape pe toţi cei implicaţi politic, în sensul cã, pe de o parte, îi voi trata pe toţi membrii PSD (primari, consilieri judeţeni, consilieri locali, pe cei ce deţin funcţii în instituţiile judeţene, etc.) cu acelaşi respect şi, împreunã cu ei, voi depune un efort organizatoric şi mai mare, iar pe de altã parte, toţi vom rãmâne conştienţi în continuare cã suntem în slujba cetãţenilor judeţului Mehedinţi şi vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a le asigura un trai decent, cât mai aproape de ceea ce îşi doresc.
Reporter: Care este, în opinia dumneavostrã, strategia politicã pe care trebuie sã o adopte PSD Mehedinţi atât în ceea ce priveşte întãrirea partidului, dar şi referitoare la comunicarea politicã?
Aladin Georgescu: Strategia pe care trebuie sã o adoptãm în perioada urmãtoare pentru a ne întãri nu este simplã, dar nici extrem de complicatã. Trebuie sã facem o analizã foarte atentã asupra a ceea ce nu a funcţionat conform aşteptãrilor noastre şi sã atragem în rândurile noastre noi membri care sã fie respectaţi în comunitãţile din care provin, dar şi la locul de muncã, sã fim atenţi la mişcãrile care vor avea loc pe scena politicã judeţeanã şi centralã şi sã fim un partener loial, corect pentru celelalte partide care susţin Guvernul Ponta.
Reporter: În ce masurã consideraţi cã PSD Mehedinţi şi-a îndeplinit sarcinile dupã aproape trei ani de când deţine puterea în judeţ?
Aladin Georgescu: În general, sunt mulţumit de ceea ce s-a realizat în judeţul Mehedinţi începând cu luna iulie a anului 2012, deşi se puteau realiza şi mai multe obiective. Cauzele care au împiedicat nerealizarea unora fiind multiple, unele depãşind puterile noastre de la nivelul administraţiei judeţene, altele constând în iresponsabilitatea de care au dat dovadã cei care au condus anterior judeţul, efectele negative fiind greu de înlãturat. Nu trebuie uitat faptul cã guvernarea dezastruoasã a PDL atât la nivel central, cât şi la nivel judeţean aproape a blocat, la jumãtatea anului 2012, administraţia judeţeanã. Astfel, nu trebuie uitat cã Guvernul Boc a permis UAT-urilor (unitãţilor administrativ-teritoriale) sã angajeze lucrãri de investiţii fãrã sã le asigure finanţarea, fiind nevoie de intervenţia Guvernului Ponta sã achite în vara şi toamna anului 2012 arieratele acumulate de multe primãrii din judeţ, arierate care, pur şi simplu, le blocaserã activitatea. De asemenea, în ceea ce priveşte derularea proiectelor cu finanţare europeanã, la preluarea conducerii Consiliului Judeţean Mehedinţi în vara anului 2012 era un blocaj aproape total la nivelul judeţului din cauza corecţiilor financiare aplicate, corecţii cauzate de diverse nereguli produse în timpul desfãşurãrii procedurilor de achiziţie publicã. Vã dau un singur exemplu: la sfârşitul lunii mai 2012, din cauza neregulilor constatate de organele abilitate, care au atras corecţie financiarã, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Mehedinţi,
dl. Marius Bãlu a dispus suspendarea lucrãrilor de reabilitare a DJ 606, punând în pericol atragerea fondurilor europene pentru acest proiect. În aceste condiţii, din cauza guvernãrii locale iresponsabile PDL din foarte multe judeţe, Guvernul Ponta a gãsit soluţia deblocãrii acestor proiecte şi, cu avizul Comisiei Europene, a preluat la bugetul de stat corecţiile financiare, fãcând un efort bugetar extraordinar.
Reporter: Care sunt principalele realizãri la nivelul administraţiei publice judeţene ale PSD Mehedinţi?
Aladin Georgescu: Consider cã una din pricipalele realizãri ale Consiliului Judeţean Mehedinţi este darea în folosinţã a noii maternitãţi la sfârşitul lunii octombrie 2014, dar şi faptul cã între anii 2013-2014, cu fonduri de la Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice în cadrul PNDL (Programul Naţional de Dezvoltare Localã) în peste 45 de localitãţi ale judeţului nostru s-au executat lucrãri de asfaltare a drumurilor comunale, de alimentare cu apã şi de canalizare. De asemenea, Consiliul Judeţean Mehedinţi a reabilitat în aceşti ani sute de kilometri de drumuri judeţene, fiind evidentã starea mult mai bunã a acestora comparativ cu perioada anterioarã anului 2012. Am reuşit sã aducem pe linia de plutire proiectele pe care le-am „moştenit” de la conducerea PDL.
Reporter: În calitatea dumneavoastrã de vicepreşedinte cu atribuţiile funcţiei de preşedinte al Consiliului Judeţean Mehedinţi care sunt prioritãţile pe care vi le-aţi propus în acest an pe linie administrativã pentru judeţ?
Aladin Georgescu: Prioritãţile mele, ca vicepreşedinte cu atribuţiile funcţiei de preşedinte al Consiliului Judeţean Mehedinţi, stabilite împreunã cu majoritatea consilierilor judeţeni şi cu personalul instituţiei, sunt urmãtoarele: 1. Dezvoltarea infrastructurii rutiere. Astfel se va continua politica de reabilitare şi modernizare a reţelei de drumuri de la nivelul judeţului cu surse de finanţare de la bugetul de stat şi cea mai mare parte cu fonduri nerambusabile. Aceastã prioritate se va derula prin acordarea unui sprijin permanent, material şi logistic, pentru dezvoltarea corectã şi echilibratã a tuturor localitãţilor. 2. Dezvoltarea infrastructurii de apã şi canal prin continuarea lucrãrilor de realizare a reţelelor de alimentare cu apã şi canalizare în majoritatea localitãţilor judeţului nostru. 3. Dezvoltarea infrastructurii de sãnãtate prin: dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţã Drobeta Turnu Severin cu aparaturã medicalã performantã, realizarea staţiilor de epurare pentru toate spitalele din municipiul Drobeta Turnu Severin. 4. Dezvoltarea infrastructurii de învãţãmânt prin informarea şi sprijinirera unitãţilor administrativ-teritoriale în accesarea fondurilor disponibile, precum şi sprijin logistic în implementarea proiectelor. 5. Dezvoltarea infrastructurii de turism prin punerea în valoare a tuturor obiectivelor de patrimoniu natural şi cultural pe care le are judeţul nostru. La nivelul conducerii judeţului am identificat un portofoliu de proiecte care au ca obiectiv principal creşterea numãrului de vizitatori în judeţul Mehedinţi, principalele obiective fiind: continuarea dezvoltãrii şi promovãrii turismului în Clisura Dunãrii şi în nordul judeţului, finalizarea lucrãrilor de reabilitare a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, precum şi dotarea acestuia, punerea în valoare a amfiteatrului roman descoperit pe parcursul lucrãrilor de reabilitare a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, începerea reabilitãrii Muzeului de Artã, începerea lucrãrilor de modernizare la bazinul de înot din Drobeta Turnu Severin care sã permitã la jumãtatea anului viitor funcţionarea acestuia la standardele unui bazin olimpic, amenajarea Peşterii Topolniţa, precum şi a infrastructurii rutiere de acces. 6. Dezvoltarea mediului de afaceri prin acţiuni de informare a întreprizãtorilor despre oportunitãţile de finanţare a afacerilor şi prin realizarea unui parc industrial.
A consemnat Mircea Popescu

Tags: ,

About autor