Episcopia Severinului şi Strehaiei, la momentul bilanţului

Episcopia Severinului şi Strehaiei a ajuns la momentul bilanţului. La Centrul eparhial din Drobeta Turnu Severin s-au desfãşurat marţi, 27 ianuarie, lucrãrile anuale ale Adunãrii eparhiale. Şedinţa forului ecleziastic a fost precedatã de sãvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti şi a slujbei de Te Deum, la care au luat parte membrii organismului bisericesc deliberativ şi angajaţi ai Centrului.
Lucrãrile Adunãrii, prezidate de Preasfinţitul Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, au avut loc în sala “Mitropolit Nestor Vornicescu” a Centrului eparhial.
În cuvântul de deschidere, ierarhul locului a vorbit despre necesitatea realizãrii unui bilanţ anual, ca modalitate de evaluare a acţiunilor derulate de sectoarele de activitate ale oricãrei eparhii, punând accentul pe dimensiunea duhovniceascã ce nu poate fi evaluatã plenar de cãtre nici un sistem de raportare. În acest sens, Preasfinţia Sa a mulţumit slujitorilor Bisericii, preoţi şi cântãreţi, pentru lucrarea rodnicã din ogorul Domnului, evidenţiatã în înmulţirea acţiunilor culturale şi social-filantropice.
În continuare, cei 30 de membri ai Adunãrii, dintre care 20 sunt mireni, au realizat bilanţul activitãţilor Eparhiei mehedinţene din anul 2014, sub aspect teologic-educaţional, cultural–misionar şi social-filantropic şi au aprobat proiectele propuse pentru anul 2015.
La şedinţa de lucru a Adunãrii eparhiale au asistat şi doi clerici români din Valea Timocului (Serbia), şi anume pãrintele Boian Alexandru, protopop al Daciei Ripensis şi Vicar al Timocului, şi pãrintele Petru Hogea, consilier administrativ al Protopopiatului Daciei Ripensis.
La finalul întâlnirii, cei prezenţi au vizionat un film despre cele mai importante acţiuni ale Episcopiei Severinului din 2014.

Sinteza activitãţilor Episcopiei Severinului şi Strehaiei în anul 2014
În Episcopia Severinului şi Strehaiei în anul 2014 s-a pus piatra de temelie la un nou lãcaş de cult, au fost sfinţite trei biserici şi alte douã au fost resfinţite.
Ţinând cont de îndrumãrile Sfântului Sinod, cu referire la întrajutorarea parohiilor sãrace, s-au acordat ajutoare din fondul pastoral eparhial în valoare de 189.600 lei unui numãr de 137 de parohii.
Îndrumarea preoţilor în activitatea pastoralã s-a fãcut prin organizarea conferinţelor preoţeşti.
Sub aspect cultural, Episcopia Severinului şi Strehaiei, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxã din Craiova, a desfãşurat în perioada 12-14 mai 2014, Simpozionul internaţional ,,Mehedinţi – istorie, culturã şi spiritualitate”, ediţia a VII-a, iar în perioada 1-3 septembrie Simpozionul internaţional „Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu – ocrotitori ai Neamului şi ai Bisericii strãmoşeşti”. La acest din urmã simpozion, specialiştii în paleografie au adus argumente ştiinţifice cu privire la falsa autenticitate a aşa-zisului document referitor la comoara brâncoveneascã de la Mãnãstirea Baia de Aramã. De asemenea, un simpozion internaţional de patrologie s-a desfãşurat la Mãnãstirea Sf. Ana din Orşova, în perioada 7-9 octombrie.
În cursul anului 2014, la editura „Didahia Severin” a Episcopiei Severinului şi Strehaiei au apãrut 15 titluri de reviste şi cãrţi. Totodatã, fondul de carte al bibliotecii eparhiale a fost îmbogãit cu 4000 de volume provenite din donaţii.
Corul Kinonia al Episcopiei Severinului şi Strehaiei a susţinut în anul 2014 concerte atât în ţarã cât şi în strãinãtate. Tot în sfera muzicalã, la Centrul Eparhial activeazã din anul 2012 şi Grupul vocal folcloric “Izvoraşul” al Episcopiei Severinului şi Strehaiei.
Activitãţile pentru copii şi tineret au vizat implicarea în proiectele Patriarhiei Române (“Hristos împãrtãşit copiilor”, „Alege Şcoala”, “Concursul Naţional de Creaţie „Sfânta Euharistie – Lumina vieţii creştine”, “Întâlnirea naţionalã a tinerilor ortodocşi”, “Culturã şi spiritualitate româneascã”, “Olimpiada de religie”) dar şi cele derulate în Eparhie („Hristos în Şcoalã” “Întâlnirea tinerilor ortodocşi din Mehedinţi”, “Crãciunul de ieri. Crãciunul de azi”, „Ucenicii credinţei”). Au fost înfiinţate patru centre catehetice pentru tineret. Aproximativ 2000 de copii şi tineri au fost implicaţi activ în aceste acţiuni.
Tot pentru copii a fost realizatã revista ,,Didahia pentru copii şi pãrinţi” într-un tiraj de 5000 de exemplare, distribuitã gratuit în şcoli. De asemenea, prin intermediul emisiunii ,,Pãhãrelul cu nectar”, au fost implicaţi peste 1000 de elevi în 9 proiecte şi programe cu caracter educativ.
În anul 2014 s-au derulat proiecte şi programe sociale pentru sprijinirea persoanelor aflate în nevoi, atât prin Biroul de asistenţã socialã al Centrului Eparhial cât şi prin Asociaţia Filantropia Severin. Au primit ajutoare materiale şi/sau financiare 385 de cazuri sociale. S-a acordat un sprijin financiar pentru victimele calamitãţilor din Siria, Serbia şi Oltenia în valoare de 73.346 lei.
Eparhia Severinului a desfãşurat şi un program de asistenţã religioasã şi socialã pentru persoanele cu deficienţã de vedere. În anul 2014, s-a continuat editarea în braille a revistei “Raze de Luminã” şi a Calendarului Creştin Ortodox accesibil nevãzãtorilor. Acestora li s-a pus la dispoziţie un spaţiu pentru sãvârşirea Sfintei Liturghii şi a altor slujbe religioase în limbaj mimico-gestual.
Activitãţi misionare s-au desfãşurat şi prin revista ,,Didahia” şi postul de radio Lumina. În ceea ce priveşte prezenţa Episcopiei Severinului în spaţiul virtual, este de reţinut cã s-au îmbunãtãţit şi s-au actualizat permanent paginile de internet ale eparhiei, pe care se posteazã ştiri şi informaţii din viaţa Bisericii.
Cele mai importante obiective vizate pentru anul 2015 sunt continuarea lucrãrilor la Catedrala episcopalã, distribuirea gratuitã a revistei ,,Didahia pentru copii şi pãrinţi”, organizarea de simpozioane, susţinerea de concerte de cãtre corul Kinonia, editarea de cãrţi, realizarea unor reportaje despre parohiile Mehedinţiului precum şi sporirea fondului de cãrţi al bibliotecii eparhiale.
Mulţumim tuturor celor care au sprijinit Episcopia Severinului şi Strehaiei în lucrarea ei misionarã, spre pãstrarea dreptei credinţe, în slujirea lui Dumnezeu şi a semenilor.
Biroul de presã al Episcopiei Severinului şi Strehaiei

About autor