UNIREA, IDEALUL NAŢIONAL AL ROMÂNILOR

La 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales, în unanimitate, domn al Moldovei şi Ţãrii Româneşti, iar curentul unionist care a împânzit cele douã provincii româneşti a dat speranţa unui viitor care sã ne aparţinã în totalitate. Românii şi-au impus voinţa în faţa puterilor vremii, punând Europa în faţa faptului împlinit. Solida conştiinţã naţionalã, apartenenţa la acelaşi neam, limbã, obiceiuri şi religie i-a îndreptãţit pe deplin sã creadã în acest proiect istoric de proporţii şi sã-l materializeze, dându-ne astfel şansa sã evoluãm ca o naţiune respectatã şi demnã.
…Cu ocazia aniversãrii a 156 de ani de la Unirea Principatelor Române, Casa Corpului Didactic Mehedinţi, prin echipa coordonatã de doamna director Veronica Simona Nicolae, a organizat vineri, 23 ianuarie 2015, simpozionul judeţean „Unirea, idealul naţional al românilor”, care se înscrie în seria manifestãrilor dedicate zilei de 24 ianuarie şi constituie o alternativã la nevoia de formare a cadrelor didactice prin modele de bunã practicã în cercetarea istoriei naţionale şi a personalitãţilor care au fãcut posibil acest eveniment istoric.
Având drept motto cuvintele poetului Gheorghe Asachi “Puterea stã-n unire”, simpozionul s-a desfãşurat pe douã secţiuni: Comunicãri ştiiinţifice şi Activitãţi educative. S-au înscris profesori care predau la gimnaziu, liceu sau în învãţãmântul primar şi preprimar şi doresc sã publice lucrãri în numãrul urmãtor la revistei Şcoala Mehedinţiului. Participarea a fost gratuitã, iar programul lucrãrilor în plen a reunit invitaţi de elitã ai învãţãmântului mehedinţean: prof. dr. Mateescu Antonicã – inspector şcolar pentru istorie, prof. dr. Popa Romeo – director al Şcolii Gimnaziale Regele Mihai I, prof. dr. Şerban Nicolae – Colegiul Naţional Economic Theodor Costescu, prof. dr. Ion. I. Mutu – Colegiul Tehnic Decebal, prof. Lungu Luminiţa – consilier educativ al Şcolii Gimnaziale Nr. 3.
Prezentãrile au rememorat cele mai importante momente care au dus la înfãptuirea Unirii Principatelor Române şi s-au referit la modul în care este reflectat acest moment în manualele de istorie, la personalitatea lui Cuza, la rolul Bisericii Ortodoxe Române sau la valenţele educative ale evenimentului.
Profesor-metodist
Rodica Teleguţã
Casa Corpului Didactic Mehedinţi

Tags: ,

About autor