Credincioşii parohiei Lacu au un nou preot şi duhovnic

Toatã suflarea creştineascã din parohia Lacu a participat în  Duminica Cuvioasei Maria Egipteanca  la o ceremonie religioasã deosebitã.

Solemnitatea Liturghiei  Sfântului Vasile cel Mare a sporit prin slujirea arhiereascã a Preasfinţitului Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, a cãrei prezenţã în sânul comunitãţii a fost prilejuitã de instalarea unui nou preot în fruntea creştinilor din aceste pãrţi.

Sosirea în mijlocul credincioşilor a noului sacerdot, pãrintele Cristian Gabriel Stroe, este efectul lucrãrii şi purtãrii de grijã a Întâistãtãtorului Eparhiei, care doreşte ca enoriaşii parohiilor vacante sã nu fie lipsiţi de un povãţuitor pe calea mântuirii, un mediator între comunitate şi Dumnezeu.

Astfel, dupã sãvârşirea slujbei oficiatã de chiriarhul locului alãturi de un alai de preoţi şi diaconi a avut loc instalarea noului conducãtor spiritual, care a  primit de la arhiereu Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi cheia bisericii.

Tot în ziua instalãrii sale ca pãstor al turmei celei cuvântãtoare a lui Hristos, pãrintele Cristian Gabriel Stroe a primit, prin rugãciunile Preasfinţiei Sale, hirotesia întru duhovnic. De altfel, nu a fost singurul dãruit cu puterea de a dezlega pãcatele credincioşilor, întrucât i s-a fãcut pãrtaş acestei bucurii şi pãrintele Bebe Laurenţiu Becheanu, hirotonit în luna noiembrie pe seama bisericii „Înãlţarea Domnului”, parohia Stigniţa, Protopopiatul Strehaia.

În cuvântul de învãţãturã, Preasfinţitul Nicodim a subliniat puterea rugãciunii comune şi  importanţa adunãrii credincioşilor în biserica lui Hristos, care este liman şi mântuire, corabie care poartã sufletele spre Împãrãţia lui Dumnezeu prin slujbele sãvârşite în ea şi prin activitatea învãţãtoreascã a preoţilor.

Pãrintele Cristian Gabriel Stroe a mulţumit Pãrintelui Episcop pentru încrederea şi cinstea acordatã, exprimându-şi dorinţa de a pãstori dupã îndemnul Mântuitorului Hristos şi dupã exemplul Sãu, promiţând sã fie întotdeauna la dispoziţia credincioşilor spre a-i cãlãuzi în probleme pastorale şi duhovniceşti.

 

Tags:

About autor