Arhitectura tradiţionalã în Geoparcul Platoul Mehedinţi. Studiu de caz în comunele Isverna, Ponoarele şi Balta

Proiectul Arhitectura tradiţionalã în Geoparcul Platoul Mehedinţi. Studiu de caz în comunele Isverna, Ponoarele, Balta este finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, fiind derulat de Asociaţia non-guvernamentalã “Mişcarea pentru Acţiune şi Iniţiativã Europeanã” în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2014. Parteneri în cadrul acestui proiect sunt atât primãriile celor trei comune, cât şi Muzeul Naţional al Ţãranului Român din Bucureşti.
Argumentul pentru alegerea celor trei comune (Isverna, Balta, Ponoarele) este atât reprezentativitatea valorilor naturale aflate pe teritoriul acestora, cât şi varietatea elementelor de arhitecturã tradiţionalã existente. Prin realizarea acestui proiect ne dorim sã realizãm un prim pas în reconsiderarea tradiţiilor legate de valorile arhitecturale ale zonei, urmând ca rezultatele proiectului sã se poatã constitui într-un exemplu pentru celelalte localitãţi ale Geoparcului şi, de ce nu, pentru cât mai multe aşezãri rurale din ţarã. Numai prin conştientizarea importanţei arhitecturii tradiţionale şi a valorilor culturale, comuni-tatea se poate dezvolta armonios şi durabil.
Echipa de cercetare a proiectului este formatã din patru tineri arhitecţi pasionaţi de arhitecturã, tradiţie şi fotografie: Simona Meilescu, Mihaela Fişcuci, Horia Lupan şi Adrian ªandor.
Principalele obiective ale proiectului sunt:
1. Analizarea arhitecturii tradiţionale din Geoparcul Platoul Mehedinţi prin informaţii referitoare la istoricul clãdirilor, situaţia lor actualã şi prin documentaţie fotograficã;
2. Realizarea unui ghid de recomandãri destinat primãriilor şi consiliilor locale privind promovarea şi protejarea arhitecturii tradiţionale din Geoparcul Platoul Mehedinţi;
3. Realizarea unor expoziţii de fotografie, a unui album de promovare şi a unei pagini web (www.arhitectura-gpmh.ro) prin care vor fi promovate elementele arhitecturale unice ale acestei zone.
Albumul de prezentare al zonei a fost lansat printr-o expoziţie care a avut loc sâmbãtã, 20 septembrie 2014, la Castelul Artelor în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, urmând sã fie promovat şi la Muzeul Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti în perioada 29 septembrie – 8 octombrie 2014.

Tags:

About autor