Conferinţa Internaţionalã Advances in Engineering & Management

Sãptãmâna trecutã în aula Universitãţii “Gheorghe Anghel” din Drobeta Turnu Severin, Facultatea de Mecanicã prin Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, s-a organizat cea de a treia ediţie a conferinţei internaţionale Advances in Engineering &Management. Peste 50 de participanţi proveniţi de la universitãţi renumite din şase ţãri, respectiv Germania, Austria, Olanda, Grecia, Israel şi România au susţinut, timp de douã zile, lucrãri de specialitate pe tema educaţiei în navigaţia pe ape interioare, acţiunea fiind dedicatã dascãlilor dar şi studenţilor care au o activitate de cercetare.

Tags:

About autor