La Orşova se încearcã împiedicarea realizãrii performanţelor sportive

Subsemnaţii, mai jos enunţaţi, respectiv profesori-antrenori, angajaţi şi pãrinţi cu copii-sportivi, precum şi elevi-sportivi, din cadrul Clubului Sportiv Şcolar de Caiac-canoe şi Canotaj al Liceului Teoretic „Traian Lalescu” Orşova, judeţul Mehedinţi, vã sesizãm despre neregulile şi situaţia dezastruoasã a Clubului, care vor conduce la desfinţarea acestuia, de la momentul în care liceul este administrat de directorul-profesor Mirela Stoinel şi anume de la începutul anului 2012 şi pânã în prezent.
Astfel, dacã în timp util nu se iau mãsurile corespunzãtoare, în sensul de a se cerceta abuzurile sãvârşite, constând inclusiv în gestiunea frauduloasã a resurselor financiare ale liceului, cel mai bun şi performant club de juniori din Europa va fi desfiinţat, întrucât pe plan local şi cu concursul directorului existã interese veroase, în scopul ca patrimoniul clubului sã ajungã în popesia unor oameni de afaceri, în speţã a numitului Popescu Constantin, patronul SC FLORICOLA SA, ce presteazã serviciile de salubritate şi de furnizare a apei potabile la nivelul municipiului Orşova.
Dintre abuzurile savârşite şi care, în opinia noastrã, constituie FAPTE PENALE ENUMERÃM:
1. Toate lucrãrile de construcţii efectuate, în concret, cele de întreţinere şi reparaţii la baza sportivã de caiac-canoe, precum şi cele din curtea şi sediul liceului, sunt executate cu un membru din Consiliul de administraţie al liceului, aşa-zis reprezentant al pãrinţilor şi anume numitul Balica Marius, patron al SC ROMCASA PROD SRL şi SC BMG CAR SRL, fiind vorba de un conflict vãdit de interese şi de o gestiune ilicitã a resurselor financiare ale liceului.
2. În cursul lunii iunie 2014, din dispoziţia doamnei director, au fost fãcute reperaţii la hangarul plutitor al bazei sportive de cãtre soţul acesteia, respectiv domnul Florin Stoinel şi SC SANTIERUL NAVAL ORŞOVA SA, societate în care soţul ocupã funcţia de director tehnic, iar la data de 19 iulie 2014 acest hangar plutitor, în care se aflau 130 de bãrci, s-a scufundat.
Din nou avem un conflict de interese, odatã ce lucrãrile de reparaţii au fost plãtite societãţii în care este angajat soţul doamnei director a liceului.
3. Sub influenţa nefastã a numitului Popescu Constantin este coordonatã întreaga activitate a liceului, desigur prin intermediul directoarei amintite, acesta dorind sã intre în proprietatea clãdirii de pe malul Dunãrii, edificatã ca turn de control şi hangar pentru competiţiile internaţionale, la care trebuie sã participe şi sã le organizeze clubul.
În plus, motivând mincinos cã nu are bani pentru a plãti mesele copiilor-sportivi din cadrul clubului, de la începutul anului 2014, se încearcã distrugerea activitãţii bazei sportive, împiedicându-se selecţia şi determinând, prin aceastã neplatã a hranei, un numãr de circa 100 de elevi-sportivi sã pãrãseascã baza; aceşti copii au renunţat la sport şi au plecat din bazã, pentru cã, provenind din familii sãrace, nu-şi puteau achita contravaloarea hranei necesare desfãşurãrii activitãţii sportive de performanţã.
Ori, pe anii 2012 şi 2013, liceul a avut fonduri şi a plãtit masa sportivilor cãtre firme ce au fost agreate politic de directoare, aceasta fiind, mai întâi membrã PDL şi ulterior, prin schimbarea guvernãrii, devenind membrã PSD.
De asemenea, pentru o perioadã de 5-6 luni, în cursul anului 2013, copiilor-elevi cazaţi în baza sportivã li s-a impus plata a 50 de lei lunar, reprezentând un aşa zis fond al clasei, însã aceastã platã este totalmente ilegalã şi a fost folositã în scopuri ştiute numai de directoare.
Precizãm cã astfel de plãţi niciodatã de când lucrãm în bazã şi anume de la nivelul anului 1982 nu s-au fãcut de cãtre elevii-sportivi, aceştia având cazarea şi masa gratuite.
4. Toate contractele privind achiziţionarea de combustibil, necesar alimentãrii autocarului şi şalupelor folosite la antrenamentele sportivilor, au fost fãcute, din nou, de la firme agreate politic, cu toate cã la alte firme specializate preţul combustibilului este mai ieftin şi, în consecinţã, mai avantajos pentru liceu.
Mai mult, sub pretextul lipsei resurselor financiare, directoarea a împiedicat achiziţionarea şi alimentarea cu combustibil a şalupelor necesare supravegherii pe apã a sportivilor, în timpul antrenamentelor sportive, punându-le în pericol viaţa, atâta timp cât pericolul înecãrii pentru aceşti elevi-copii, între 14-18 ani, este evident.
Lipsa acestui combustibil a durat luni de zile, directoarea motivând cã antrenamentele se pot face şi pe uscat şi neinteresând-o cã nu ne putem desfãşura orele; în acest mod fraudulos se încearcã împiedicarea realizãrii performanţelor sportive şi se pune în pericol fiinţa clubului, interesul fiind, aşa cum am menţionat anterior, desfiinţarea acestuia şi îndepãrtarea elevilor-sportivi.
În acelaşi timp, este grav cã, începând cu data de 10 ianuarie 2014, se refuzã abuziv şi totalmente nejustificat plata meselor necesare desfãşurãrii activitãţii sportive a elevilor, încercându-se izgonirea acestora din cadrul clubului, tot sub tertipul lipsei resurselor financiare.
Consecinţa a fost cã aceşti copii au tulburãri de nutriţie în cadrul antrenamentului sportiv, dublate de ameţeli, iar antrenamentele nu se pot desfãşura corespunzãtor şi conform planului de pregãtire, împiedicându-se realizarea performanţelor.
Deci, bani pentru mesele elevilor-sportivi nu sunt, dar pentru alte cheltuieli cu procesele, cu avocaţi, transport, plimbãri, etc., sunt suficienţi.
Deosebit de grav este şi faptul cã activitatea profesorilor de selecţie a copiilor din întreaga ţarã a fost tulburatã şi împiedicatã în ultimii 3 ani, respectiv din anul 2012, refuzându-se decontarea ordinelor de deplasare, sub acelaşi pretext al lipsei de bani.
Prin acest tertip, tot desfiinţarea clubului se urmãreşte, deoarece, împiedicându-se selecţia, nu se realizeazã performanţe şi apar motive, în baza cãrora, se clameazã distrugerea clubului, sub aşa-zisul argument cã nu se mai justificã cheltuielile cu întreţinerea lui.
Însã, bani pentru alte cheltuieli oneroase şi nejustificate ale liceului existã, inclusiv pentru cheltuieli de întreţinere, achitate operatorului de apã şi canalizare SC FLORICOLA SA, pe perioada vacanţelor şcolare şi când nu sunt elevi-sportivi, baza funcţionând chiar cu personal detaşat de la aceastã firmã şi plãtit din fondurile şcolii.
5. Personalul clubului, în ultimii 3 ani, se încearcã sã fie în integritatea lui înlãturat, reuşindu-se eliminarea unor oameni cu experienţã profesionalã, ce au lucrat ani de zile în cadrul complexului olimpic de caiac-canoe. Aceştia au muncit sub un stres continuu, datoritã presiunilor directoarei şi în mare parte au renunţat la serviciu ori au fost concediaţi, fiind înlocuiţi cu alţii, agreaţi politic.
Evidente sunt, în special, angajãrile fãcute preferenţial şi politic, verificãrile putându-se face relativ facil de un organ de control competent.
6. Însãşi Consiliul de administraţie al Liceului este controlat şi influenţat de directoare, în scopul de a-şi impune deciziile de desfiinţare a bazei sportive şi a obţine foloasele ilicite urmãrite.
În concluzie, ameninţãrile la adresa profesorilor-antrenori, în sensul cã vor fi concediaţi şi vor rãmâne fãrã locuri de muncã şi catedre, sunt la ordinea zilei, lãudându-se directoarea cu sprijinul şi protecţia politicã pe care o are, mai ales de la numitul Popescu Constantin, aflat în arest în prezent, pentru fapte de corupţie.
Faţã de aceste motive, vã rugãm sã dispuneţi mãsurile legale ce se impun.

Tags:

About autor