Biserica nouã a Parohiei Sf. Ilie a fost sfinţitã

Poporul iubitor de Dumnezeu din cuprinsul Eparhiei Severinului şi Strehaiei a gustat, la sfârşitul acestei sãptãmâni, din bucuriile tainice ale credinţei. Vreme de patru zile, închinãtorii mehedinţeni au cãlcat pe urmele sfinţilor lui Hristos, mãrturisindu-i, cinstindu-i şi urmându-le în dragoste, faptã şi cuvânt. De la Baia de Aramã pânã la Godeanu şi Severin, credincioşii au prãznuit cu adâncã evlavie pe cei ce au dobândit Împãrãţia nepieritoare cu darul Duhului Sfânt şi cu scumpul lor sânge.
Prima sãrbãtoare duhovniceascã au trãit-o locuitorii oraşului Baia de Aramã, pe 17 iulie, în ziua prãznuirii Sf. Muceniţe Marina, ocrotitoarea mãnãstirii Baia de Aramã, aşezãmânt rectitorit de Domnitorul Martir Constantin Brâncoveanu.
A urmat un pelerinaj al reculegerii sufleteşti şi al aducerii aminte de minunea vindecãrii de ciumã, la sãrbãtoarea satului Godeanu şi a întregii Eparhii, denumitã Ciumarca. Aceasta a avut loc vineri, 18 iulie, adunând pe Dealul Chiciora mulţime de credincioşi, preoţi şi ierarhi.
Sãrbãtoare în Parohia “Sf. Proroc Ilie Tesviteanul”
Culminaţia manifestãrilor religioase din acest scurt interval temporal, dar bogat în trãiri şi semnificaţii, a cuprins zilele de 19 şi 20 iulie, când Biserica pregãteşte cinstirea unuia dintre sfinţii Vechiului Testament, Sf. Proroc Ilie Tesviteanul. Cu prilejul zilei celui mai iubit sfânt serbat în toiul verii, parohia severineanã ocrotitã de acesta, l-a cinstit în chip deosebit, organizând mai multe acţiuni duhovniceşti.
În ajunul praznicului, câteva sute de drept-slãvitori creştini din municipiu au luat parte la Vecernia cu Litie sãvârşitã în biserica micã, urmatã de procesiunea cu icoana sfântului. În sunet de toacã, credincioşii s-au preumblat dupã asfinţitul soarelui pe strãzile ce delimiteazã parohia, slãvindu-l pe Sf. Ilie cu tropare şi cântãri duhovniceşti. În fruntea mulţimii, preoţii din sobor au rostit ectenii speciale şi au adus tãmâieri, mulţumindu-i prorocului pentru oblãduirea cereascã pe care o dãruieşte poporului, mijlocind pentru toţi înaintea Sfintei Treimi.
Bucuria prãznuirii a continuat în zi de duminicã, pe 20 iulie, cu un eveniment mult aşteptat de cãtre enoriaşii parohiei. Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Pãrinte Nicodim, a sãvârşit slujba de târnosire a noii biserici ridicate în apropierea vechiului paraclis, supranumit “biserica de carton”.
La ceremonia religioasã au fost prezente peste o mie de suflete, severinenii dorind a se împãrtãşi, cu mic, cu mare, de frumuseţile acestei slujbe deosebite. Dupã ce s-a sfinţit biserica la exterior, în cele patru laturi ale sale, credincioşii au intrat în lãcaşul de închinare, generos ca spaţiu liturgic, fiind unul dintre cele mai mari edificii religioase din Turnu Severin.
Semnificaţiile târnosirii bisericii au fost explicate celor prezenţi de cãtre PC Pr. Viorel Vlãducu, consilier al Sectorului Comunicaţii Media de la Centrul eparhial.
Dupã aşezarea Sfintelor Moaşte în piciorul Sfintei Mese, laolaltã cu actul de sfinţire semnat de chiriarh şi preoţii slujitori, a fost pecetluit altarul de jertfã pe care se va sãvârşi de acum înainte Euharistia duminicalã şi praznicalã. Dupã ce pereţii şi catapeteasma au fost însemnate în semnul Crucii cu Sfântul şi Marele Mir, pictura şi icoanele au fost stropite cu apã înmiresmatã de trandafir. Slujba de sfinţire s-a continuat cu Liturghia de hram oficiatã de ierarhul mehedinţean, având alãturi un alai de preoţi şi diaconi. Rãspunsurile ceremoniei religioase au fost date de psalţii Catedralei episcopale din municipiu.
La finalul Sfintei Liturghii, Pãrintele Episcop a acordat rangul de iconom stavrofor şi gramate de recunoştinţã preoţilor Gheorghe Cojocaru şi Gheorghe Munteanu, în timp ce pãrintele paroh Ioan Ovidiu Polexã şi Pr. Georgicã Ghinea, care s-au ostenit cu ducerea la bun sfârşit a lucrãrilor de construcţie şi împodobire a sfântului lãcaş de închinare, au primit gramate de vrednicie.
În încheierea zilei de praznic, toţi credincioşii au trecut prin Sfântul Altar, închinându-se Sfintei Mese şi odoarelor de pe aceasta. Este, de altfel, singurul prilej cu care femeile au permisiunea de a pãşi înãuntrul încãperii liturgice în care intrã numai sfinţiţii slujitori.

Tags:

About autor