TRADIŢIE ŞI PRIETENIE PE MALURILE DUNĂRII

Aceasta este proiectul educaţional internaţional ce a unit cadre didactice din trei ţãri – România, Serbia şi Bulgaria, în data de 28 februarie 2014, la grãdiniţa cu PP Nr.19 din Drobeta Turnu Severin, oferind oportunitatea realizãrii unui schimb de experienţã valoros între partenerii eduaţionali – cadre didactice, copii, pãrinţi şi reprezentanţ ai comunitãţii locale, dând posibilitatea desfãşurãrii unei colaborãri eficiente care consolideazã relaţiile în cadrul comunitãţii.
Proiectul a fost iniţiat de doamna profesor Gina Petrescu de la Gãdiniţa cu PP Nr. 19 şi a pornit de la urmãtorul motto „Când tradiţia vorbeşte , vocile tuturor zeilor par a fi adormite în armonia raiului”( W. Shakespare).
Tradiţiile şi obiceiurile populare constituie una dintre valorile inegalabile şi incontestabile. Noi avem datoria de a nu lãsa timpul şi evenimentele lumii moderne sã ne determine sã le uitãm.
Educându-i pe copiii noştri, prin diverse activitãţi desfãşurate în familie şi în unitãţile de învãţãmânt, ei vor îndrãgi limba pe care o vorbesc şi obiceiurile ţãrii în care s-au nãscut.
Cu toţii ştim cã obiceiurile sunt din ce în ce mai puţin prezentate în viaţa preşcolarilor şi şcolarilor. De aceea invitãm cadrele didactice şi elevii din toate colţurile ţãrii şi de peste hotare sã facem cunoscute obiceiurile şi tradiţiile. Dorim sã dezvoltãm copiilor dragostea şi respectul pentru tradiţii şi obiceiuri populare. Astfel ne putem asigura cã tradiţiile şi obiceurile populare îşi vor avea continuitate în generaţiile viitoare.
Scopul proiectului este: pãstrarea şi promovarea valorilor strãmoşeşti, a tradiţiilor şi obiceiurilor populare din diferite regiuni ale ţãrii şi de peste hotare, prin diverse activitãţi ce vor implica copiii preşcolari, şcolari şi liceeni, alãturi de cadrele didactice; implicarea tuturor factorilor educaţionali în dezvoltarea la elevi a comportamentelor morale şi civice în ceea ce priveşte educaţia interculturalã.
Partenerii implicaţi în acest proiect sunt:
- Grãdiniţa cu PP Nr. 19 Drobeta Turnu Severin
- Grãdiniţa cu PP Nr. 20 Drobeta Turnu Severin
- Grãdiniţa „Teodor Costescu” Drobeta Turnu Severin
- Grãdiniţa „Nicolae Bãlcescu” Drobeta Turnu Severin
- Grãdiniţa Vînju Mare Mehedinţi
- Grãdiniţa „Sf. Tereza” Verzeri Mehedinţi
- Şc. Gimnazialã „Teodor Costescu ” Drobeta Turnu Severin
- Şc. Gimnazialã „C.Negreanu ” Drobeta Turnu Severin
- Şc. Gimnazialã Nr. 11 Drobeta Turnu Severin
- Şc. Gimnazialã Nr. 6 Drobeta Turnu Severin
- Lic de Artã „I. Şt. Paulian ” Drobeta Turnu Severin
- Colegiul Tehnic „Dl.Tudor” Drobeta Turnu Severin
- Colegiul Tehnic „Lorin Sãlãgean” Drobeta Turnu Severin
- Colegiul Naţional „Ghe. Ţiţeica”Drobeta Turnu Severin
- Grãdiniţa Nr. 37 Sibiu
- Grãdiniţa Nr. 51 Brãila
- Grãdiniţa “Neven„ Kladovo, Serbia
- Grãdiniţa Nr. 4 “Vasil Levski” Vidin, Bulgaria
Invitaţi la desfãşurarea actiitãţilor proiectului din aceastã zi au fost:
- Inspector şcolar general prof. Marian Şuţã
- Inspector şcolar general adjunct prof. dr. Mirela Pintea Enea
- Inspector şcolar înv. preprimar prof.dr. Mihaela Fulga
- Inspector şcolar înv. primar prof. Daniela Ghimeş
- Inspector şcolar pentru educaţie permanentã prof. Cristinel Degeratu
- Inspector şcolar Michaela Udrişte
Programul zilei a debutat cu primirea invitaţilor, vizitarea grãdiniţei şi a continuat cu o masã rotundã care a prilejuit prezentarea proiectului şi a unor meteriale cu aspecte din activitãţile anterioare şi cu un frumos program artistic prezenatat de copii de vârstã preşcolarã, şcolarã, îndrumaţi cu mãiestrie de cadrele didactice şi purtând costume populare tradiţionale româneşti.
1. Ansamblul „Bordeiaşul” – prof. Corlan Enache Victoria
2. Parada costumelor populare – prof. Dima Ghiorghiţa
3. Şezãtoare „Pe-un picior de plai” – prof. Amzoi Elenora, Bejinaru Anda , Petrescu Gina
4. Dans popular „Rustemul” – prof. Bîtmãlai Eugenia
5. La şezãtoare de Dragobete – prof. Bogdan Iuliana
6. „Cãluşarii” – prof. Cercega Rodica, Pãsat Ileana
7. Solist vocal Boiengiu Fugaru Ingrid – prof. Maria Ungureanu
8. Scenetã „Cine a furat primãvara?” – prof. Boieţi Liliana
9. Solist Vocal – Dorina Opran – prof. Vidan Luminiţa
10. „Oltenaşi cu oltencuţe”, prof. Siţa Novac
11. „Braşoveanca” şi „Cãluşarii” – prof. Amza Eleonora
Noi, mehedinţenii trãim într-o zonã cu autentice tradiţii şi creaţii populare în care se aflã înmãnuncheate sentimentele strãmoşilor noştri. Aceste sentimente de admiraţie faţã de istoria şi folclorul românesc trebuie dezvoltate încã de la cea mai fragedã vârstã, când copiii încep sã înţeleagã specificul poporului din care fac parte, aspiraţiile şi idealurile lui oglindite în obiceiurile locurilor din care provin.
Ce bine ar fi dacã am fi mai conştienţi de istoria şi tradiţiile noastre, am putea aprecia frumuseţea portului popular, a dansului şi cântecului, a meşteşugurilor tradiţionale atât de mult apreciate de strãini şi prea puţin de noi.
Considerãm oportunã continuarea acestui proiect de parteneriat internaţional în vederea evidenţierii valorilor, tradiţiilor şi obiceiurilor care ne-au consacrat în întregul spaţiu european.
Sperãm ca proiectul TRADIŢIE ŞI PRIETENIE PE MALURILE DUNÃRII sã contribuie la cunoaşterea de cãtre preşcolari şi şcolari a folclorului din diferite zone geografice ale ţãrii noastre, a Serbiei, Bulgariei, iar aceştia la rândul lor sã sensibilizeze pãrinţii şi comunitatea localã privind pãstrarea şi transmiterea mai departe a culturii populare.

Tags:

About autor