Grija pentru tradiţii

Un proiect cultural iniţiat de Asociaţia “Fiii Lupşei”  îşi propune sã-i aducã mai aproape de tradiţiile populare pe tinerii din comuna mehedinţeanã Broşteni.  Mihai Corcodel, preşedintele acestei asociaţii, şi fiu al satului Lupşa de Jos, a înţeles cã identitatea este cartea de vizitã a fiecãruia, cu atât mai mult a unei comunitãţi, sau a unui neam întreg. Într-o lume din ce în ce mai mondializatã, lupta cu uniformizarea se va accentua tot mai mult în momentul când oamenii vor înţelege, în sfârşit, cã trebuie sã ştie cine sunt şi de unde vin. Proiectul iniţiat de acest fiu al satului, intitulat “Identitate etnofolcloricã în Broştenii Mehedinţiului – restituire a patrimoniului imaterial local” a gãsit deschidere la parteneri precum Episcopia Severinului şi Strehaiei, Asociaţia Ariadnae Filum pentru Culturã a Românilor (Vlahilor) din Serbia, Muzeul Satului Bãnãţean, Consiliul Local al Comunei Broşteni şi Şcoala cu clasele I-VIII Broşteni. Împreunã au pornit la drum pentru 5 luni, în perioada 13 mai – 13 noiembrie, timp în care şi-au propus sã atragã atenţia, mai cu seamã tinerilor, asupra necesitãţii pãstrãrii tradiţiilor din vatra satului.

Primul eveniment din cadrul calendarului de activitãţi, pe care membrii echipei de proiect l-au anunţat luni 13 mai, în cadrul coferinţei de presã susţinute la şcoala din Broşteni, este nedeia satului Lupşa de Jos, din data de 13 iunie. La aceastã datã, biserica ortodoxã sãrbãtoreşte “Înãlţarea Domnului”, sãrbãtoare cunoscutã în popor cu denumirea de Ispas.

Organizatorii au anunţat cã la nedeia din ziua de Ispas, Sfânta Liturghie va fi oficiatã de cãtre Prea Sfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, întreaga zi derulându-se aşa cum se întâmpla odinioarã în satele Mehedinţiului. Nu vor lipsi solişti consacraţi de muzicã popularã care, alãturi de taraf, vor întreţine hora satului aşa cum este tradiţia. Tot atunci vor urca pe scenã  şi membrii Ansamblului folcloric din Lubniţa (Serbia), realizându-se astfel şi un dialog între cultura popularã din zona Broştenilor Mehedinţiului şi cea de pe Valea Timocului.

Un alt obiectiv al proiectului îl reprezintã înfiinţarea Ansamblului Folcloric “Doruleţul”, alcãtuit din 25 – 30 de copii selectaţi din rândurile celor mai talentaţi şi pregãtiţi de profesori de canto şi dansuri populare, ansamblu care va pune în practicã rezultatele cercetãrilor efectuate pe teren (dansuri, cântece şi obiceiuri).

Proiectul reprezintã un pas în procesul complex de reînviere a tradiţiilor autentice ale zonei, înscriindu-se, de asemenea, în politica partenerilor locali de promovare şi valorificare a bogãţiilor culturale şi materiale ce definesc identitatea regiunii, unicitatea sa ca parte a unui întreg. Alexandra Dediu

About autor