Biblioteca vie la Colegiul Tehnic „Domnul Tudor”

Joi, 4 aprilie 2013, la Colegiul Tehnic „Domnul Tudor” din Drobeta Turnu Severin, în cadrul sãptãmânii Sã ştii mai multe, sã fii mai bun! a avut loc activitatea Biblioteca vie din cadrul proiectului Model de consiliere centrat pe Consilierea şi Educarea Carierei elevilor, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritarã nr.1 „Educaţia şi formarea profesionalã în sprijinul creşterii economice şi dezvoltãrii societãţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesionalã iniţialã de calitate”, prin contractul  POSDRU/87 /1.3/S/ 62350.

Biblioteca vie este un proiect ce îşi propune sã atragã atenţia asupra acceptãrii diversitãţii pentru cã, de multe ori, diferenţele dintre oameni nu sunt valorificate ca fiind resurse, pentru cã de cele mai multe ori aceste diferenţe duc la punerea de etichete, crearea de prejudecãţi, care, în cele din urmã, duc la discriminare, suspiciune şi excludere. Biblioteca Vie îşi propune sã trezeascã curiozitatea elevilor pentru secretele anumitor categorii socio-profesionale, sã promoveze respectul pentru drepturile omului şi demnitatea umanã, sã atragã atenţia asupra diversitãţii în toate formele ei, sã stimuleze dialogul între oameni.

Biblioteca vie funcţioneazã ca o bibliotecã obişnuitã – unde cititorii pot împrumuta o carte pentru o perioadã limitatã de timp. Existã însã douã aspecte importante: CARŢILE sunt FIINŢE UMANE şi intrã într-un dialog personal cu cititorul. Biblioteca Vie reuneşte pe rafturile sale cãrţi dintre cele mai intersante care vã aşteaptã sã pãşiti în lumea lor fascinantã şi sã le cunoaşteţi mai bine. Biblioteca Vie este o oportunitate pentru dialog intercultural şi dezvoltare personalã, direcţionat cãtre oamenii care de obicei au contact foarte puţin cu programe de educaţie non-formalã.

Activitatea a fost moderatã de directorul Colegiului Tehnic „Domnul Tudor”, prof. Sanda Baboniu, împreunã cu directorul adjunct Florica Maican şi de echipa de implementare a proiectului la nivelul şcolii formatã din profesorii, Matei Sorina, Cristel Ecaterina, Cioroianu Monica, Hotãranu Daniela, Marinescu Livia, Anton Laura, Cãtãnescu Adela, Pîrvulescu Mihaela. Cãrţile vii din data de 4 aprilie 2013 au fost: Stoican Liliana – medic, Duţã Adrian – student la Facultatea de criminologie şi jurnalism Bristol din Anglia, Ileana Cernovici – profesor de matematicã, Bebec Claudiu – ofiţer specialist Serviciul Rutier Mehedinţi, Grigorie Iliescu Aurelia – pãrinte, Dumitrescu Codruţa – profesor de limba englezã, Mişea Gabriela – prof. Inginer mecanic, Lolescu Emilia – profesor de religie.

Activitatea a fost monitorizatã de prof. Mihãilescu Carmen şi prof. Brehui Gabriela, reprezentanţi ai echipei de proiect din partea beneficiarului – Casa Corpului Didactic Mehedinţi.

La eveniment au participat elevi de la Colegiul Tehnic Domnul Tudor care, pe baza permisului de intrare în bibliotecã şi dupã ce au studiat catalogul Bibliotecii vii, „au împrumutat” cartea pe care au dorit sã o citeascã. Elevii au fost impresionaţi de posibilitatea de a socializa şi de a „citi” un profesionist, punându-se astfel în evidenţã nevoia acestora de a intra în contact cu specialişti din diferite domenii de activitate. În urma acestei activitãţi, elevii şi cãrţile vii au lãsat un gând frumos în cartea de onoare a Bibliotecii vii:

- „Sper cã am pus suflet cel puţin un sfert din cel al coordonatorilor acestei activitãţi, iar dacã elevii participanţi au simţit acelaşi lucru, mã declar mulţumitã! Felicitãri iniţiatorilor şi succes!”

- „Am înţeles din ce în ce mai mult cã elevii noştri ne dau aripi spre a ne reedita. Le mulumesc lor şi… organizatorilor!”

- „Mi-ar plãcea sã se mai desfãşoare astfel de activitãţi.”

- „Am socializat cu persoane noi!”

- „Activitatea a fost una stimulantã, deschisã, plãcutã!”

Profesori:

Matei Sorina, Carmen Mihãilescu

 

About autor