“Sãptãmâna PASII FPI” la Colegiul Tehnic “Domnul Tudor”

Sâmbãtã, 9 martie 2013, la Colegiul Tehnic “Domnul Tudor” din Drobeta Turnu Severin a avut loc sesiunea de formare la nivel judeţean în cadrul proiectului strategic “Parteneriate active şcoalã – întreprindere pentru îmbunãtãţirea formãrii profesionale iniţiale – PASII FPI”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritarã nr. 1 „Educaţia şi formarea profesionalã în sprijinul creşterii economice şi dezvoltãrii societãţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesionalã iniţialã de calitate”, prin contractul POSDRU/85/1.1/S/63196, având ca principal beneficiar Centrul Naţional de Dezvoltare a Învãţãmântului Profesional şi Tehnic în parteneriat cu Uniunea Generalã a Industriaşilor din România.

Prin acest proiect se urmãreşte explorarea şi pilotarea unor abordãri mai active privind parteneriatul social, care sã aducã mai aproape actorii şcolii şi pe cei ai mediului economic. Obiectivul general al proiectului contribuie la îmbunãtãţirea capacitãţii învãţãmântului profesional şi tehnic, de a asigura calificãri şi oferte educaţionale relevante pentru nevoile pieţei muncii prin colaborarea directã cu reprezentanţii mediului economic.

Colegiul Tehnic “Domnul Tudor”, devenit şcoalã pilot în cadrul proiectului, deruleazã sesiunea de formare cu partenerii din reţeaua formatã în vederea multiplicãrii rezultatelor şi  organizarea evenimentului naţional “Sãptãmâna PASII FPI”.

O etapã importantã în implementarea proiectului este organizarea şi derularea unui eveniment naţional în care, timp de o sãptãmânã în perioada 1 – 5 aprilie 2013, 100 unitãţi de învãţãmânt profesional şi tehnic (20 unitãţi de învãţãmânt pilot şi 80 de unitãţi de învãţãmânt partenere în reţele), organizate în 20 de reţele parteneriale, vor desfãşura acţiuni care promoveazã în mod direct parteneriatul activ şcoalã – întreprindere. Cu aceastã ocazie, va fi implicat un numãr semnificativ de actori interesaţi (aproximativ 5000). Evenimentul este intitulat sugestiv “Sãptãmâna PASII FPI”.

La sesiunea de formare au participat reprezentanţi ai colegiilor tehnice din reţeaua formatã în jurul şcolii pilot Colegiul Tehnic “Domnul Tudor” şi anume Colegiul Tehnic “Lorin Sãlãgean”, Colegiul Tehnic “Dierna” Orşova din judeţul Mehedinţi precum şi reprezentanţi ai Colegiului Tehnic “Alexe Marin” şi ai Colegiului Metalurgic, ambele din Slatina, judeţul Olt.

Sesiunea de formare a fost moderatã de directorul Colegiului Tehnic “Domnul Tudor” prof. Sanda Baboniu împreunã cu directorul adj. Florica Maican şi de echipa de implementare a proiectului la nivelul şcolii formatã din profesorii: Livia Marinescu (coordonator proiect), Carmen Mihãilescu, Marina Bugan, Olivia Dãescu, Daniela Hotãranu, Florin Bîrlã. Acestora li s-au adãugat şi alte cadre didactice pentru organizarea şi derularea evenimentului “Sãptãmâna PASII FPI”: Sorina Matei, Gabriela Brehui, Carmen Albescu.

Inspectoratele şcolare judeţene din Mehedinţi şi Olt, reprezentate de inspectorii de specialitate Dan Titel şi Rachinã Vera, au monitorizat desfãşurarea în bune condiţii a sesiunii de formare. Doamna inspector Monica Ponea de la ISJ Mehedinţi a fost prezentã deasemenea la eveniment.

La eveniment au participat şi reprezentanţi ai mediului economic, parteneri în proiect.

Importanţa parteneriatului şcoalã –întreprindere în formarea profesionalã iniţialã este susţinutã şi de inspectorul şcolar general prof. Marian Şuţã.

Prof. Livia Marinescu  (coordonator proiect)

Tags:

About autor