Seminar despre protecţia mediului în Episcopia Severinului şi Strehaiei

Sala de festivitãţi  „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Episcopiei Severinului şi Strehaiei a gãzduit luni, 4 februarie, începând cu orele 9,30, seminarul de informare cu tema „Protecţia mediului şi controlul poluãrii”.

Prin intermediul acestui seminar angajaţii Episcopiei Severinului şi Strehaiei au fost informaţi cu privire la legislaţia de actualitate în domeniul protecţiei mediului. Au fost prezentate şi dezbãtute de asemenea şi aspectele practice ale aplicãrii reglementãrilor de mediu pentru protecţia apelor şi ecosistemelor acvatice, protecţia calitãţii aerului, solului şi subsolului, înfiinţarea sau extinderea cimitirelor, gestiunea deşeurilor şi arii naturale protejate.

Pr. George Daniel Achim, şef centru perfecţionare Drobeta-Turnu Severin a oferit informaţii despre evenimentul desfãşurat: “Ne aflãm în a 32-a lunã de implementare a proiectului “Pregãtirea resurselor umane pentru valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional”. În perioada 4-11 februarie, în Episcopia Severinului şi Strehaiei şi în cele 5 protoierii din judeţul Mehedinţi au loc 6 seminarii de informare cu privire la protecţia mediului şi controlul poluãrii pentru angajaţii acestor instituţii. Pe parcursul proiectului am mai derulat cursuri în domeniul muzeografiei, IT, limbã englezã şi gestiunea bunurilor de patrimoniu. Ne bucurãm cã sunt aduse în discuţie probleme legate de controlul poluãrii, dar şi de actualitate, cum ar fi problema cimitirelor, un subiect care ne vizeazã în mod direct.”

Dr. Ing. Marilena Faier, lector în cadrul seminarului, a vorbit despre importanţa cunoaşterii normelor legate de ocrotirea mediului înconjurãtor:

“În cadrul acestui proiect, am fost invitatã sã le vorbesc angajaţilor Episcopiei Severinului şi Strehaiei, în vederea expunerii unor informaţii şi noţiuni despre protecţia mediului, tocmai pentru a încerca sã dobândim un comportament ecologic, un comportament prietenos faţã de naturã. În acest sens a fost  vizatã comunicarea unor noţiuni de legislaţie şi norme de protecţie a mediului. Participanţii la seminar au avut posibilitatea sã ia la cunoştinţã despre poluarea cu nitraţi şi despre modul în care legislaţia de protecţie a mediului se integreazã în celelalte domenii de activitate, inclusiv în cadrul evaluãrii momunentelor istorice sau al celor cu valoare de patrimoniu, înscrise în lista UNESCO.  Au mai fost aduse în discuţie sancţiunile pe care le pot primi persoanele fizice sau juridice în momentul în care nu  respectã condiţiile de mediu.”

Participarea la acest seminar de informare are la bazã principiul egalitãţii de şanse şi principiul non-discriminãrii şi se realizeazã fãrã condiţionãri, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasã, naţionalitate, etnie, limbã,  religie, categorie socialã, convingeri, gen, vârstã, handicap, situaţie sau responsabilitate familialã şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directã sau indirectã.

Evenimentul este organizat în cadrul  proiectului: “PREGÃTIREA RESURSELOR UMANE PENTRU VALORIFICAREA ŞI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL” – POSDRU/81/3.2/S/53777. Proiectul vizeazã creşterea gradului de adaptabilitate al angajaţilor, asigurarea sãnãtãţii şi securitãţii la locul de muncã şi promovarea formelor flexibile de organizare a muncii prin metode inovatoare şi noi practici de lucru în domeniul patrimoniului cultural.

Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul: www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro.

About autor